PARTNER PORTALU
  • BGK

Program „Maluch”: Miejsc w żłobkach przybywa, ale gminy za mało się angażują

  • aw    17 października 2017 - 08:40
Program „Maluch”: Miejsc w żłobkach przybywa, ale gminy za mało się angażują
Samorządy najczęściej decydowały się na tworzenie lub powiększenie żłobków (fot.:shutterstock.com)

Tylko ponad 17 proc. gmin korzysta z programu „Maluch”, gdyż zapewnienie opieki nad najmłodszymi nie jest obowiązkowym zadaniem samorządów. Są regiony, gdzie na jedno miejsce opieki dla najmłodszych przypada nawet 18 dzieci - podnosi NIK.
• Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak realizowany był „Maluch” – program wspierania finansowego gmin w rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

• W ciągu sześciu lat obowiązywania programu liczba miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wzrosła ponad 2,5 raza.

• Ale potrzeby na taka opiekę rosną jeszcze szybciej np. w województwie mazowieckim.


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w 2016 r. zabrakło 34 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Zdaniem NIK faktyczna skala potrzeb jest znacznie wyższa i dotąd nie została zbadana.

Program rozruszał wsparcie instytucjonalne dla maluchów

W 2011 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowano program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. Jego celem było wsparcie finansowe gmin w celu zwiększenia dostępności instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz poprawy standardów tej opieki i pobudzenia aktywności zawodowej rodziców i opiekunów.

Izba zauważa, że program przyczynił się do zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Ich liczba wzrosła z 36 tys. w 2011 r. do 92 tys. w 2016 r. W ciągu sześciu lat realizacji „Malucha”, powstało ponad 25 tys. nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi - blisko 30 proc. ogółu miejsc funkcjonujących.Jednak, mimo tak dużego wzrostu, liczba takich miejsc nadal jest niewielka w stosunku do rosnących potrzeb. Na przykład lawinowo rośnie liczba brakujących miejsc dla najmłodszych dzieci w województwie mazowieckim. Na koniec 2013 r. brakowało blisko 6,5 tys. miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Po dwóch latach liczba ta wzrosła do ponad 11 tys. pomimo tworzenia nowych miejsc.

Czytaj też: Powstają nowe żłobki w Warszawie. Będzie też wsparcie dla rodziców


Ile gmin bierze udział w programie, a ilu miejsc brakuje?

NIK zauważa, iż z drugiej strony nie wiadomo dokładnie, ilu miejsc opieki dla najmłodszych dzieci brakuje. Metodologia zbierania danych opiera się głównie na informacjach uzyskanych przez MRPIPS z list dzieci nieprzyjętych do funkcjonujących żłobków samorządowych. Według szacunków Ministerstwa w 2016 r. w żłobkach zabrakło ponad 34 tys. miejsc. W ocenie NIK faktyczna skala potrzeb jest znacznie wyższa i dotychczas nie była ona badana. Bowiem przy tworzeniu zestawienia brakujących miejsc nie brano pod uwagę 70 proc. gmin, w których nie funkcjonują żłobki.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.