PARTNER PORTALU
 • BGK

Program „Opieka 75+”: warunki, nabór wniosków, dofinansowanie

 • Michał Wroński    1 grudnia 2017 - 14:57
Program „Opieka 75+”: warunki, nabór wniosków, dofinansowanie
Program „Opieka 75+” nastawiony jest na pomoc dla najstarszych mieszkańców. (fot. pixabay.com)

Do 15 stycznia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie czekać na wnioski o wsparcie w ramach programu „Opieka 75+”. Do podziału jest ponad 57 mln zł. Pieniądze te mają trafić do gmin liczących do 20 tysięcy mieszkańców.
• Celem programu „Opieka 75+” jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75+.

• Program jest skierowany do gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich (do 20 tys. mieszkańców). Na wsparcie mogą liczyć jednak tylko te gminy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie.

• Obecnie w około 430 gminach (17 proc. ogółu) w ogóle nie są świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Jak podkreśla MRPiPS, po wprowadzeniu programu „Rodzina 500 plus” zmieniła się struktura osób korzystających z pomocy społecznej. Ubyło z tego grona rodzin z dziećmi, zwiększył się za to odsetek osób starszych. Szczególnie widoczne stało się to w małych gminach. W sumie liczba osób w wieku 75 lat i więcej w gminach, w których świadczone są usługi opiekuńcze sięgnęła już ok. 55 tysięcy, co oznacza, że stanowią ok. 60 proc. wszystkich tych, którym tego rodzaju świadczenia w ogóle przyznano.

Czytaj: Demografia i migracje w Polsce: Czy 500+ pomoże?

Jednocześnie postępujący proces starzenia społeczeństwa obciąża finansowo gminy. To bowiem ich zadaniem jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych. W przypadku małych gmin z realizacją tego obowiązku może być problem, gdyż aż 70 proc. gmin do 20 tys. mieszkańców (ok. 1471 jednostek) wykazuje dochody niższe niż średnia krajowa dla wszystkich gmin w Polsce. Jak podaje MRPiPS tylko 56 proc. polskich gmin zatrudnia pracowników do realizacji w miejscu zamieszkania usług opiekuńczych. Odsetek gmin, które zatrudniają pracowników do realizacji w miejscu zamieszkania specjalistycznych usług opiekuńczych, jest jeszcze mniejszy i wynosi zaledwie 4 proc.. Jednocześnie niespełna 29 proc. gmin zleca wykonywanie usług opiekuńczych innym podmiotom, natomiast na zlecanie specjalistycznych usług opiekuńczych decyduje się tylko 6 proc.. W około 430 gminach (17 proc. ogółu) w ogóle nie są świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Czytaj: Polska będzie się wyludniać. Skutkiem depopulacji będą mniejsze wpływy z podatków dla samorządów

Stąd właśnie pomysł na program „Opieka 75+”. Jego celem jest zapewnienie zamieszkałych w małych gminach osobom (do 20 tys. mieszkańców) w wieku 75+ wsparcia i pomocy „adekwatnej do potrzeb i możliwości” wynikających z wieku i stanu zdrowia w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Program zakłada poprawę jakości życia tych osób, umożliwienie gminom rozszerzenia oferty w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla tej grupy, jak też wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Pieniądze z programu mogą być przeznaczone na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku, a także na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały. Resort zastrzega jednak, że na wsparcie mogą liczyć tylko te gminy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (2)

 • emeryt, 2018-04-22 14:24:33

  mam 75 lat i mieszkam w duzym miescie i ztego co czytam dostane g -wno a nie pomoc
 • Marek Leskiewicz Radny, 2017-12-01 15:59:36

  Znowu jest dzielenie - teraz Seniorów! To jest bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące Seniorów, którzy mieszkają w średnich i dużych miastach Polski!