PARTNER PORTALU
  • BGK

Program "Za życiem" do reformy. Zobacz, co się zmieni

  • KDS    19 czerwca 2017 - 11:30
Program "Za życiem" do reformy. Zobacz, co się zmieni
Program "Za życiem" skierowany jest do rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci lub opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny (fot. pixabay.com)

Program "Za życiem" nabierze rozpędu. Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy realizujący Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Teraz został on skierowany do Parlamentu, gdzie będą się toczyły dalsze prace nad tymi rozwiązaniami. Zobacz siedem najważniejszych zmian dotyczących realizacji „Za życiem”.
• Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych – to niektóre ze zmian przyjętych przez Radę Ministrów. 

• Program skierowany jest do rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci lub opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny. 

• Zimą 2017 zaplanowano wprowadzenie kolejnych zmian ułatwiających funkcjonowanie programu "Za życiem. 

 

Program „Za życiem” działa od grudnia 2016. Jego celem jest wspieranie rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci oraz opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny. Jak informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej sprawna realizacja programu wymagała nowelizacji kilku ustaw. Przyjęta przez Radę Ministrów ustawa jest I etapem realizacji tego programu, drugi etap – zostanie wprowadzony kolejnym projektem ustawy, której przyjęcie zaplanowano w IV kw. 2017 r.

1. Rozwijana będzie sieć mieszkań chronionych, w tym wspieranych i treningowych

Jak wyjaśnia resort rodziny, jest to forma pomocy społecznej w ramach której osoby przebywające w mieszkaniu chronionym, pod okiem specjalistów przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia lub specjaliści pomagają takim osobom w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkania chronione – w zależności od celu wsparcia – podzielono na mieszkania chronione treningowe lub mieszkania chronione wspierane.

Mieszkania chronione treningowe zapewnią usługi bytowe oraz naukę samoobsługi i pełnienia ról społecznych, czyli posłużą do nauki samodzielnego funkcjonowania. Trafią do nich osoby w trudnej sytuacji życiowej potrzebujące wsparcia.

Mieszkanie chronione wspierane będą zapewniać usługi bytowe i pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym życiu i służących realizacji kontaktów społecznych – na poziomie dostosowanym do możliwości psychofizycznych danej osoby. W mieszkaniu takim będą mogły zamieszkać osoby niepełnosprawne (fizycznie i zaburzeniami psychicznymi) oraz osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chore.

2. Kwota dotacji ustalana przez wojewodę będzie mogła być zwiększona, nie więcej niż o 30 proc., na każdego z uczestników środowiskowego domu samopomocy

Chodzi o osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

3. Rodzina opiekująca się dzieckiem niepełnosprawnym będzie mogła wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo

Jest to pomoc adresowana do opiekunów osób niepełnosprawnych, czyli nie będzie stanowić opieki nad osobą niepełnosprawną.

4. Wspierany będzie powrót na rynek pracy opiekunów osób niepełnosprawnych×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.