PARTNER PORTALU
  • BGK

Protest w Płońsku: Nie chcą centrum handlowego na dawnym cmentarzu żydowskim

  • PAP/AT    8 marca 2016 - 19:06
Protest w Płońsku: Nie chcą centrum handlowego na dawnym cmentarzu żydowskim
Urząd Miasta Płońska wydał oświadczenie, w którym wyrażono ubolewanie z powodu usunięcia pomnika i macew z terenu dawnego cmentarza żydowskiego, apelując jednocześnie o porozumienie i przywrócenie lapidarium (fot.pixabay.com)

Związek gmin żydowskich w Polsce i gmina żydowska w Warszawie sprzeciwiają się budowie centrum handlowego na terenie dawnego cmentarza żydowskiego w Płońsku. Protestują też przeciwko wywiezieniu stamtąd pomnika upamiętniającego Żydów pomordowanych w latach 1939-45.
Wieczystym użytkownikiem terenu po dawnym cmentarzu żydowskim w Płońsku, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, jest lokalna spółka City Star. Firma ta wystąpiła ostatnio do płońskiego starostwa powiatowego z ponownym wnioskiem o pozwolenie na budowę - poprzednio dokumentacja miała wadę formalną. Wcześniej, 24 lutego, City Star usunęła z terenu dawnej nekropolii kamienny obelisk poświęcony Żydom pomordowanym w czasie II wojny światowej oraz trzy macewy, będące częścią tamtejszego lapidarium.

W sprawie płońska Prokuratura Rejonowa prowadzi śledztwo, dotyczące znieważenia pomnika. Wywieziony obelisk i macewy zostały zabezpieczone.

Czytaj też: Gdańsk: Zdewastowano cmentarz żydowski na Chełmie. Policja szuka sprawców

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie wydały we wtorek wspólne stanowisko, w którym wyraziły sprzeciw i oburzenie wobec działań City Star na terenie dawnego płońskiego cmentarza żydowskiego. Zwrócono w nim uwagę, iż obecnie toczy się postępowanie w Komisji Regulacyjnej, którego celem jest "odzyskanie nieruchomości i wszelkie prace na terenie cmentarza powinny zostać wstrzymane". "Ostatnie działania firmy City Star - wywiezienie lapidarium - są nie tylko niezgodne z prawem, ale również wbrew wszelkim normom społecznym i moralnym. Wzywamy firmę City Star do zaprzestania działalności na terenie cmentarza" - podkreślono w stanowisku.

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce oraz warszawska Gmina Wyznaniowa Żydowska przypomniały, że od połowy lat 80. XX wieku samorząd Płońska - miasta, z którego pochodzi pierwszy premier Izraela Dawid Ben Gurion - opiekuje się tamtejszym dawnym cmentarzem żydowskim, a przy lapidarium cyklicznie odbywały się m.in. uroczystości upamiętniające likwidację getta w tym mieście w okresie II wojny światowej.

"Kiedy w październiku 2015 r. dowiedzieliśmy się, że lokalna firma City Star, która jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa, zamierza na terenie cmentarza wybudować centrum handlowe, natychmiast przystąpiliśmy do czynności prawnych zmierzających do zablokowania tego przedsięwzięcia. Takie działania są niedopuszczalne ze względów etycznych, dlatego nie ma i nie będzie naszej zgody na budowy na dawnych cmentarzach. Co więcej, są one niezgodne nie tylko z żydowskim prawem religijnym, które zakłada nienaruszalność miejsca pochówku, ale przede wszystkim z polskim prawem" - zaznaczono w stanowisku.

Urząd Miasta Płońska wydał oświadczenie, podpisane m.in. przez burmistrza Andrzeja Pietrasika, w którym wyrażono ubolewanie z powodu usunięcia pomnika i macew z terenu dawnego cmentarza żydowskiego, apelując jednocześnie o porozumienie i przywrócenie lapidarium. Tuż po zdarzeniu, 25 lutego, burmistrz powiadomił o nim policję.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.