PARTNER PORTALU
  • BGK

Rada Miejska udzieliła absolutorium prezydentowi Wrocławia

  • JS    5 kwietnia 2018 - 22:18
Rada Miejska udzieliła absolutorium prezydentowi Wrocławia
Finalnie, w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium prezydentowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 r., głosy radnych rozłożyły się następująco: 19 za, 14 przeciw, 3 wstrzymujące się. (fot. UM Wrocław)

Podczas LIII sesji Rady Miejskiej Wrocławia prezydent miasta Rafał Dutkiewicz przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań gminy w 2017 roku. Głosowanie radnych nad absolutorium przyniosło wynik: 19 głosów za, 14 przeciw, 3 wstrzymujące się.
Wcześniej radni wysłuchali sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Wrocławia za rok ubiegły, przedstawionego przez skarbnika miasta Marcina Urbana. Swoje opinie w tej sprawie wygłaszali członkowie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów, komisje Rady oraz przedstawiciele klubów radnych, a potem na sali sesyjnej toczyła się dyskusja.

W wyniku głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wrocławia za 2017 r. radni wypowiedzieli się następująco: 19 było za, 14 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Tym samym sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało przyjęte.

Przed głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie realizacji ubiegłorocznego budżetu miasta, referując także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która okazała się dla powyżej kwestii pozytywna. 
 
Następnie radni wysłuchali wystąpienia prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza o realizacji zadań w roku ubiegłym, w którym gospodarz miasta odwołał się również do 16 ostatnich lat pracy samorządu Wrocławia. Przedstawił w związku z tym prezentację, obejmującą 160 miesięcy tej działalności, podzieloną na cztery części:
160 firm, które zainwestowały we Wrocławiu,
160 ważnych osobistości, które odwiedziły dolnośląską stolicę, 
160 miejskich programów społecznych
160 inwestycji infrastrukturalnych  

Na temat tego sprawozdania radni nie podjęli już dodatkowej dyskusji.

Finalnie, w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium prezydentowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 r., głosy radnych rozłożyły się następująco: 19 za, 14 przeciw, 3 wstrzymujące się.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Prof. Glass, 2018-04-06 10:22:16

    Mam nadzieję, że już niedługo Układ Wrocławski Padnie!