PARTNER PORTALU
  • BGK

Radni woj. śląskiego przeciw planowanym zmianom dot. WFOŚiGW

  • PAP/JS    19 grudnia 2016 - 19:19
Radni woj. śląskiego przeciw planowanym zmianom dot. WFOŚiGW
Stanowisko - przy nieobecności większości radnych PiS i wstrzymaniu się od głosu pozostałych - przegłosowali radni rządzącej regionem koalicji PO, PSL, SLD i RAŚ. (fot. Tomasz Żak/slaskie.pl)

• Stanowisko wyrażające sprzeciw wobec projektowanych zmian zasad powoływania władz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska – przyjęli radni woj. śląskiego.
• Uważają, że zmiany oznaczają „zawłaszczenie” funduszy przez administrację centralną.
Stanowisko - przy nieobecności większości radnych PiS i wstrzymaniu się od głosu pozostałych - przegłosowali radni rządzącej regionem koalicji PO, PSL, SLD i RAŚ.

7 grudnia posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, zakładający zmianę zasad powoływania władz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie siedmioosobowe rady nadzorcze WFOŚiGW wybierają sejmiki wojewódzkie (w ich skład wchodzą przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych rad ochrony przyrody, sejmikowych komisji środowiska, dyrektorzy odpowiednich wydziałów urzędów marszałkowskich, przedstawiciele organizacji ekologicznych, przedstawiciele samorządów gospodarczych oraz przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra środowiska); rady nadzorcze następnie powołują trzyosobowe zarządy.

Według projektowanych zmian rady nadzorcze liczyłyby pięć osób, z których cztery wyznaczałyby NFOŚiGW, minister i wojewodowie, a jedynym przedstawicielem samorządu pozostawałby wiceprzewodniczący rady. Zarządy wojewódzkich funduszy miałyby być dwuosobowe. Mandaty dotychczasowych rad miałyby wygasać z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy - 14 dni od jej ogłoszenia. W ciągu kolejnych 14 dni rada nadzorcza funduszu miałaby kierować wnioski do zarządu województwa o powołanie członków zarządu funduszu.

Jak napisano w uzasadnieniu poselskiego projektu, jego celem jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania organów NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, uproszczenie i przyspieszenie procedur powoływania ich członków, a w efekcie usprawnienie ich pracy.

W przyjętym w poniedziałek stanowisku Sejmik Woj. Śląskiego wyraża "głębokie zaniepokojenie i dezaprobatę" dla planowanych zmian. Radni podkreślają, że zmiany te: "godzą w samodzielność instytucjonalną WFOŚiGW jako samorządowych osób prawnych" i "stanowią poważne zagrożenie dla roli WFOŚiGW w systemie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na poziomie województwa".

Radni napisali też, że projektowane zmiany "prowadzą do pozbawienia władz województwa, organizacji pozarządowych - przedstawicieli organizacji ekologicznych działających na terenie województwa oraz samorządów gospodarczych wpływu na kierunki dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych oraz na poziom udzielanej pomocy", a także "prowadzą do centralizacji struktur WFOŚiGW tj. całkowitego ich podporządkowania administracji rządowej".

W ocenie radnych woj. śląskiego zmiany też "naruszają podstawowe zasady Konstytucji RP takie, jak: zasadę decentralizacji władzy publicznej, podziału terytorialnego państwa, zasadę wykonywania przez samorząd zadań publicznych we własnym imieniu, a nie w imieniu jednostek administracji rządowej, podmiotowość prawną jednostek samorządu terytorialnego".

Według rządzącej woj. śląskim koalicji, jeżeli zmiany wejdą w życie, będą oznaczały "niszczenie niezwykle skutecznie działającego od ponad 20 lat systemu wsparcia działań na rzecz ochrony środowiska realizowanych przez samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, spółdzielnie, wspólnoty a także mieszkańców naszego województwa".

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Doradca eneretyczny w WF, 2017-01-09 22:07:40

    Ruch obrony własnych intratnych stołków.... Fundusze to przechowalnie aparatczyków z PSL i PO. Sprawdźcie ilu działaczy PSL i PO tam pracuje - a zrozumiecie, że to nie o samorządność chodzi tylko o koryto. Smog w Polsce to wina źle wykorzystywanych środków przez Fundusze.
  • Stanisław, 2016-12-20 17:33:12

    Popieram radnych województwa śląskiego. Zamierzenia rządu rzeczywiście zmierzają do zawłaszczenia środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest nawrotem do PRL -owskiej polityki centralizacji władzy. Przekreśla cały dorobek samorządów w Polsce w minionym 25 -leciu....  rozwiń