PARTNER PORTALU
  • BGK

Reklamy samorządowców za publiczne pieniądze. Zaskakująca odpowiedź MSWiA

  • Bartosz Dyląg    21 marca 2018 - 20:00
Reklamy samorządowców za publiczne pieniądze. Zaskakująca odpowiedź MSWiA
Autor petycji mówi o mediach sponsorowanych, czyli o bilbordach kupowanych do promowania osób. (fot. mr_kaczor/flickr)

Sejmowa komisja ds. petycji zajęła się dziś (21.03) sprawą wprowadzenia zakazu reklamy włodarzy gmin za publiczne pieniądze.
  • Zdaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji postulat wprowadzenia zakazu reklamy włodarzy za publiczne pieniądze „wstępnie nie budzi zastrzeżeń”.
  • Realizacja tego postulatu może mieć wpływ na finansowanie zadań własnych dotyczących promocji gminy, powiatu czy województwa przez samorządy – dodaje MSWiA.
  • Ze stanowiskiem MSWiA nie zgadzają się posłowie z komisji ds. petycji.

Sejmowa komisja ds. petycji zajęła się dziś (21.03) sprawą informacji i reklam, na których prezentowane są wizerunki osób będących jednoosobowymi organami wykonawczymi bądź wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych osób. Zdaniem autora petycji w ustawach samorządowych powinno się wprowadzić zakaz finansowania przez samorządy tego typu informacji.

RIO mogą reagować

Zdaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji postulat wprowadzenia takiego zakazu „wstępnie nie budzi zastrzeżeń”. Podkreśla jednak, że problem ten występuje incydentalnie.

Wprowadzenie takiego zakazu – w opinii MSWiA – wymagałoby jednoznacznego określenia jego zakresu przedmiotowego i podmiotowego. Powinno być wypracowane w ramach komisji parlamentarnej z przedstawicielami środowisk samorządu terytorialnego oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

Sprawy dotyczące wyborów w sposób kompletny reguluje Kodeks wyborczy, a zatem zmiana ta wymagałby zmiany Kodeksu wyborczego, a nie ustaw dotyczących samorządów – uważa szef MSWiA.

- Dziś obowiązujące przepisy prawa dają możliwość organom nadzoru, przede wszystkim regionalnym izbom obrachunkowym, reagowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w wydawaniu środków publicznych samorządu terytorialnego - zwraca uwagę Tomasz Iwański, zastępca dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

MSWiA podkreśla, że realizacja postulatu zawartego w petycji może mieć wpływ na finansowanie zadań własnych dotyczących promocji gminy, powiatu czy województwa przez samorządy. Może się też potencjalnie odnosić do prowadzenia kampanii wyborczej przez kandydatów do Sejmu i Senatu.

Promocja osoby zamiast gminy

Poseł Bogdan Latosiński (PiS) podkreśla, że sprawa ta budzi duże zainteresowanie, zarówno medialne, jak i obywateli. – Nagminne wykorzystywanie środków w promowaniu osób funkcyjnych jest bardzo źle odbierane społeczne – wyjaśnia.

- Nie zgodzę się, że problem ten występuje incydentalnie. Dość często spotykamy się z nadużywaniem zapisów ustawy o samorządzie gminnym mówiących, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy – twierdzi Bogdan Latosiński.

W jego opinii pod pretekstem realizacji tych zadań, organizowane są imprezy, przedstawiające walory gminy, podczas których dochodzi do promowania osób pełniących określone funkcje w samorządach.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Wiciu, 2018-03-22 08:54:22

    Popieram. Prezydenci na plakatach promujących imprezy miejskie zapraszają, tak jakby to oni te imprezy organizowali i to oni za nie płacili. W rzeczywistości organizują je merytoryczni pracownicy, którzy pracują w instytucjach samorządowych niezależnie od opcji politycznej, bo się po prostu znają na... swoje pracy. Imprezy finansowane są przez nas, czyli podatników, więc nie uzasadnienia, żeby prezydent pisał, że to on zaprasza. Jeżeli ktoś ma zapraszać na imprezę miejską, to miasto albo mieszkańcy.  rozwiń