PARTNER PORTALU
  • BGK

RPD domaga się równych szans w edukacji dla wszystkich dzieci

  • aw    4 października 2016 - 10:57
RPD domaga się równych szans w edukacji dla wszystkich dzieci
Skala zjawiska nierówności w edukacji jest zbyt duża (fot.pixabay)

• Skala nierówności w edukacji jest zbyt duża, szczególnie dotykając dzieci ubogich, należących do mniejszości etnicznych i z niepełnosprawnościami – uważają członkowie Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC).
• Stanowisko ekspertów 41 instytucji z 34 krajów, na ręce Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło przekazał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.
Problem nierówności w edukacji był przedmiotem analizy i debaty podczas tegorocznego zjazdu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) w Wilnie. Rzecznicy Praw Dziecka z Europy, mając na względzie konieczność pełnej realizacji praw dziecka, podjęli uchwałę w sprawie „Równych szans w edukacji dla wszystkich dzieci”.

Dokument wskazuje priorytetowe zadania instytucji państwowych w obszarze edukacji. Należą do nich m.in.: zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu wydatków przeznaczonych na edukację, zagwarantowanie wszystkim dzieciom, niezależnie od ich pochodzenia społecznego, etnicznego i kulturowego, płci lub narodowości, takiej samej jakości edukacji, zwiększenie możliwości dostępu do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ang. Early Childhood Education and Care - ECEC) dla dzieci w najtrudniejszej sytuacji, zwiększanie możliwości kształcenia po zakończeniu realizacji obowiązku szkolnego czy zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej lub specjalnej.

- Pomimo wielopłaszczyznowych działań podejmowanych przez instytucje europejskie i państwa członkowskie UE, nadal skala zjawiska nierówności w edukacji jest zbyt duża. Nierówności w zakresie szans edukacyjnych występują głównie wśród dzieci z biednych środowisk, dzieci należących do mniejszości etnicznych, czy dzieci z niepełnosprawnościami – uważają Rzecznicy zrzeszeni w ENOC.

Tekst wystąpienia zamieszczamy w dziale Multimedia

W ich opinii zjawisko to znacząco rzutuje na realizację praw dziecka określonych w Konwencji o prawach dziecka oraz powoduje niezgodne z prawem nierówne traktowanie najmłodszych, godząc tym samym w konstytucyjne wartości państwa.

Przekazując stanowisko Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o analizę dokumentu i wskazanie, jakie rząd podejmuje działania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych wśród polskich dzieci.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.