PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO: Wybory sołtysów i rad sołeckich wymagają zmiany

  • pt    30 stycznia 2017 - 12:06
RPO: Wybory sołtysów i rad sołeckich wymagają zmiany
Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania (fot.flickr.com)

• Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące procedur wybierania sołtysa i rady sołeckiej.
• Zdaniem piszących skargi ustawa pomija wiele kwestii dotyczących sposobu wybierania sołtysa i rady.
Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Ustawa pomija jednak wszelkie inne kwestie dotyczące procedur wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Mogą one być bowiem dowolnie regulowane w statutach jednostek pomocniczych. W tym zakresie ustawodawca przewidział więc przekazanie organom gminy dużej swobody.

Wiele kontrowersji budzi kwestia standardów kontroli przebiegu wyboru oraz możliwości składania oraz rozpatrywania protestów wyborczych zwłaszcza, że w przepisach prawa brak jest odpowiednich unormowań.

Czytaj: Sejm odrzucił projekt PSL o sołtysach i radach sołeckich

Z analiz przeprowadzonych przez biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że tylko część gmin zamieszcza regulacje dotyczące procedury składania protestów wyborczych w wyborach sołtysa w swoich statutach.

Problematyczna jest również kwestia, wskazana w jednej ze skarg skierowanych do biura rzecznika, dotycząca czasu głosowania, które trwa tylko pół godziny, braku możliwości dowozu do lokalu wyborczego osób niepełnosprawnych i starszych oraz niedostosowania lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na napływające skargi, a także wyniki podjętych konsultacji i analiz zdaniem rzecznika konieczne jest rozważenie korekty ustawowej regulacji dotyczącej procedury wyborów do organów jednostek pomocniczych.

- Obywatele zasadnie wskazują na oczekiwania dostosowania jej do ich potrzeb, w szczególności dotyczy to głosowania przez osoby z niepełnosprawnościami i starszych, a także uwzględnienia zasad przejrzystości i kontroli – pisze RPO.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.