PARTNER PORTALU
 • BGK

Rzecznik pyta o rekolekcje w szkole

 • pt    2 lutego 2017 - 11:42
Rzecznik pyta o rekolekcje w szkole
Zdaniem RPO doprecyzowania wymaga pojęcie „rekolekcji wielkopostnych”, które ma charakter kanoniczny, a nie publicznoprawny (fot. siemianowice.pl)

• Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich potrzebne jest doprecyzowanie zasad organizowania w szkole uroczystości o charakterze religijnym.
• Z wpływających do Rzecznika skarg wynika bowiem, że podczas tego typu uroczystości często dochodzi do naruszania konstytucyjnej wolności sumienia i wyznania osób nieutożsamiających się z wyznawaną przez większość uczniów religią.
Jak pisze rzecznik, zgodnie z zasadami dotyczącymi organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów, może zwrócić się do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki.

- W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania. Wątpliwości w niniejszej sprawie budzi jednak skuteczne realizowanie tych zaleceń w praktyce – pisze RPO.

Wątpliwości rzecznika budzi również przepis rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu nauczania religii w szkołach publicznych, który przyznaje uczniom uczęszczającym na lekcje religii zwolnienie na udział w rekolekcjach wielkopostnych.

W ocenie rzecznika wykracza on poza upoważnienie zawarte w ustawie o systemie oświaty. W przepisie ustawowym, użyto bowiem pojęcia „organizowanie nauki religii”, w ramach którego nie mieści się „udział w rekolekcjach wielkopostnych”. Doprecyzowania wymaga również samo pojęcie „rekolekcji wielkopostnych”, które ma charakter kanoniczny, a nie publicznoprawny.

Zdaniem RPO brak jest podstaw do ograniczenia wskazanego uprawnienia jedynie do okresu wielkiego postu, który nie jest obchodzony przez wszystkie religie i związki wyznaniowe. Pożądane byłoby również wskazanie na poziomie ustawowym, że zwolnienie z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji jest przyznawane na życzenie rodziców.

Rzecznik zwrócił się do Minister z prośbą o rozważenie zasadności zlecenie nadzoru planowego dotyczącego respektowania wolności sumienia i wyznania nauczycieli opiekujących się uczniami podczas rekolekcji wielkopostnych oraz o zajęcie stanowiska, co do zasadności podjęcia działań legislacyjnych we wskazanym wyżej zakresie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • Andrzej STAWSKI - Nie mój, 2017-02-04 00:27:37

  Z tego co słyszałem w kuluarach sejmu (czyli nie oficjalna informacja) PIS a właściwie Kaczor chce wprowadzić obowiązek wychowywania młodzieży (nawet wbrew woli rodziców) w duchu mocnego katolicyzmu. Chce doprowadzić do tego, żeby dzieci i młodzież w Polsce docelowo byli tylko wyznawcami wiary katol...ickiej , wszyscy i bez wyjątku. Są to wytyczne dla Kaczora ze strony kleru, czyli twardogłowych czarnych sukienek, które planują wyprowadzić z Polski wszelkie inne wyznania. Tylko katolickie owieczki do bzykania dla pasibrzuchów !!  rozwiń
 • yyyy, 2017-02-02 16:21:22

  Do xxxx: Pogonić, ale nie na plebanię: KSIĘŻY WYGONIĆ NA KSIĘŻYC!!! Niech tam sobie pobudują plebanię jak chcą mieszkać na plebanii.
 • xxxx, 2017-02-02 15:02:24

  Pogonić czarna bandę ze szkół. Niech wracają na plebanie. Dość zacofanego katolicyzmu w polskich szkołach.