PARTNER PORTALU
  • BGK

Sąd oddalił pozew RPO w sprawie eksmisji Romów z Limanowej

  • PAP/JS    26 marca 2018 - 20:59
Sąd oddalił pozew RPO w sprawie eksmisji Romów z Limanowej
Rzecznik od 2015 r. prowadzi postępowanie w sprawie projektu władz Limanowej, którego celem miała być poprawa warunków życia kilku rodzin romskich. (fot. pixabay.com)

Sąd Rejonowy w Limanowej oddalił pozew Rzecznika Praw Obywatelskich, który wnosił o wstrzymanie eksmisji Romów z budynku obecnie zajmowanego przez nich w tym mieście – poinformowało biuro RPO. Wyrok jest nieprawomocny; Rzecznik zapowiada apelację.
  • Rzecznik od 2015 r. prowadzi postępowanie w sprawie projektu władz Limanowej, którego celem miała być poprawa warunków życia kilku rodzin romskich.
  • Mimo apeli RPO, burmistrz Limanowej nie odstąpił od zamiaru przeniesienia rodzin romskich - wbrew ich woli - z obecnie zajmowanego budynku do nowej nieruchomości.
  • Jak podkreślił Rzecznik, "Ten wyrok, na razie nieprawomocny, oznaczałby, że Romowie zostaną wbrew swojej woli przesiedleni do domu, w którym nie chcą mieszkać, a co gorsze - poza teren gminy, w której mieszkają obecnie".

Sprawa dotyczyła eksmisji rodziny romskiej z budynku przy ul. Wąskiej. Zdaniem Romów i RPO, mieszkańcy zostali przymuszeni przez władze Limanowej do podpisania aktu notarialnego, w którym zobowiązywali się, że opuszczą budynek.

Sąd stwierdził, że nie ma podstaw do przyjęcia tezy, że "powodowie złożyli podpisy pod dokumentami pod wpływem błędu czy groźby". "Rzecznik Praw Obywatelskich będzie się odwoływał od wyroku" - poinformowało Biuro RPO.

Rzecznik od 2015 r. prowadzi postępowanie w sprawie projektu władz Limanowej, którego celem miała być poprawa warunków życia kilku rodzin romskich, mieszkających w budynku będącym własnością miasta. Dzięki dofinansowaniu projektu z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, władze Limanowej kupiły dla Romów nowy dom w miejscowości Czchów.

Romowie odmówili jednak opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania. Wpływ na ich decyzję miała negatywna reakcja władz Czchowa na informację o możliwej przeprowadzce. Burmistrz Czchowa wydał bowiem zarządzenie o zakazie zasiedlenia nieruchomości kupionej przez samorząd limanowski. Na wniosek RPO i wojewody małopolskiego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie prawomocnie uznał to zarządzenie za nieważne.

Wcześniej jednak wszyscy Romowie złożyli przed notariuszem deklaracje, że opuszczą dom w Limanowej w wyznaczonym terminie, gdy zostanie im udostępniony nowy budynek. Po tym, jak Romowie odmówili przeprowadzki do Czchowa, władze Limanowej przystąpiły do wyegzekwowania tych deklaracji (stały się one tytułami egzekucyjnymi). Po nadaniu oświadczeniom klauzul wykonalności, komornik sądowy wszczął postępowania egzekucyjne w celu opróżnienia i wydania tych lokali.

Mimo apeli RPO, burmistrz Limanowej nie odstąpił od zamiaru przeniesienia rodzin romskich - wbrew ich woli - z obecnie zajmowanego budynku do nowej nieruchomości.

Wobec grożącej Romom egzekucji komorniczej, polegającej na przymusowym przeniesieniu do Czchowa, RPO skierował do Sądu Rejonowego powództwo przeciw Gminie Limanowa. Wniósł o pozbawienie wykonalności wystawionych tytułów wykonawczych oraz o zabezpieczenie powództw przez zawieszenie trwających postępowań egzekucyjnych.

W poniedziałek (26 marca) Sąd Rejonowy w Limanowej oddalił pozew RPO o wstrzymanie eksmisji Romów z budynku obecnie zajmowanego przez nich w tym mieście. Wyrok jest nieprawomocny.

Jak komentuje Marcin Sośniak z wydziału praw migrantów i mniejszości narodowych Biura RPO, "dla Rzecznika Praw Obywatelskich była to sprawa precedensowa. Środki pochodzące z programu integracji społeczności romskiej - które powinny służyć Romom, poprawiać ich sytuację i warunki życia - zostały wykorzystane w sposób niezgodny z wolą samych zainteresowanych".

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.