PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządowcy z regionu Puszczy Białowieskiej apelują do rządu. "Rdzenna ludność gatunkiem zagrożonym"

  • PAP/KDS    6 października 2017 - 16:23
Samorządowcy z regionu Puszczy Białowieskiej apelują do rządu. "Rdzenna ludność gatunkiem zagrożonym"
Zdaniem autorów listu, rdzenna ludność powinna być chroniona, podobnie jak dzięcioł trójpalczasty czy torfowy fiołek (fot.pixabay.com)

"Dziś, używając języka przyrodników, najbardziej zagrożonym gatunkiem na terenie puszczy jest rdzenna ludność" -  w liście otwartym skierowanym do prezydenta RP, premier oraz marszałków Sejmu i Senatu piszą samorządowcy z terenu Puszczy Białowieskiej oraz liderzy organizacji mniejszości białoruskiej. W ten sposób apelują do władz kraju o działania, które pomogą powstrzymać odpływ ludności.
• Zdaniem autorów listu, rdzenna ludność powinna być chroniona, podobnie jak dzięcioł trójpalczasty czy torfowy fiołek.

• Samorządowcy uważają, że główną przyczyną odpływu ludności jest spadająca liczba miejsc pracy oraz ograniczenia, wynikające z objęcia dużej części powiatu bardzo wysokim poziomem ochrony przyrody.

•  Pod dokumentem podpisali się m.in. starosta hajnowski, burmistrzowie Hajnówki i Kleszczel oraz wójtowie Czeremchy, Dubicz Cerkiewnych, Narwi i Narewki, a także liderzy Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w RP i Białoruskiego Towarzystwa Historycznego.

Sygnatariusze listu zwracają uwagę, że wieloletni spór o zakres ochrony Puszczy Białowieskiej przerodził się w otwarty konflikt, w którym merytoryczne argumenty zastępowane są emocjami, co - jak zaznaczają - nie służy wypracowaniu obiektywnie najkorzystniejszych rozwiązań służących zachowaniu przyrodniczych walorów puszczy.

W ich ocenie, nie służy to także zamieszkałym w jej sąsiedztwie ludziom. - Podzielając niepokój i obawy lokalnej społeczności zwracamy się - w pierwszej kolejności do władz państwowych - o podjęcie skutecznych działań, zmierzających do powstrzymania dalszej społeczno-ekonomicznej degradacji regionu Puszczy Białowieskiej - napisali autorzy listu.

Jak podają, jednym ze skutków tej degradacji jest spadek liczby ludności powiatu hajnowskiego. Piszą, że w ciągu ostatnich 30 lat, to spadek o blisko 30 proc., a opracowana przez GUS najnowsza prognoza demograficzna przewiduje dalszy ciąg tego procesu.

Czytaj więcej: Demografia w Polsce w 2016, przyrost naturalny: Liczba Polaków maleje. W których regionach najbardziej?

W liście przywołano też analizę Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, według której w najbliższej przyszłości Hajnówka będzie tracić społeczno-gospodarcze funkcje. Na liście 122 miast, którym grożą zjawiska kryzysowe i marginalizacja, znalazła się na drugim miejscu.

Samorządowcy uważają, że główną przyczyną odpływu ludności jest spadająca liczba miejsc pracy oraz ograniczenia, wynikające z objęcia dużej części powiatu bardzo wysokim poziomem ochrony przyrody.

- Mimo wielorakich zapewnień i obietnic kolejnych rządów, nie zostały podjęte skuteczne działania, zmierzające do poprawy społeczno-ekonomicznych warunków, co powstrzymałoby gwałtowną depopulację obszaru puszczy - podkreślono w liście.

Jego sygnatariusze zwracają też uwagę, że większość mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej stanowi mniejszość białoruska i ukraińska. Podają, że spośród mniejszości w kraju to Białorusini najszybciej tracą swoją narodową tożsamość. - Jedną z głównych przyczyn szybkiej utraty własnej tożsamości tej społeczności jest emigracja w poszukiwaniu pracy z terenów dotychczas zamieszkiwanych do innych regionów kraju - podkreślili.

Wyrazili przy tym przekonanie, że o światowej renomie Puszczy Białowieskiej decydują nie tylko jej przyrodnicze, ale także kulturowe walory, których - jak się wyrazili - "twórcą i nośnikiem" jest miejscowa ludność.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.