PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: Kalendarium wydarzeń 18-24 stycznia 2016 r.

  • Portalsamorzadowy.pl    18 stycznia 2016 - 11:55
Samorządy: Kalendarium wydarzeń 18-24 stycznia 2016 r.
Oto zestawienie najważniejszych wydarzeń (fot.fotolia)

Przygotowaliśmy dla was kalendarium najważniejszych wydarzeń, jakie będą miały miejsce w trzecim tygodniu stycznia. W zestawieniu znalazły się zarówno wydarzenia, w których wezmą udział przedstawiciele samorządów, jak i te, o których samorządowcy powinni pamiętać w związku np. z unijnymi funduszami. Pewnie nie wszystkie, ale staraliśmy się.
18.01 - początek ferii zimowych dla uczniów z 5 województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.

18.01 - godz. 11.00 sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. W porządku obrad sesji m.in.: przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2016-2020, zmiany w Planie gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego, wybory przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

18 - 22.01 - konsultacje regionalne w sprawie rządowego programu „Rodzina 500 plus” z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkania odbędą się w urzędach wojewódzkich w następujących terminach:

18.01

- godz. 10.00 - Opole (w spotkaniu weźmie udział sekretarz Stanisław Szwed)
- godz. 11.00 - Gorzów Wielkopolski (w spotkaniu weźmie udział minister Elżbieta Rafalska) i Bydgoszcz (w spotkaniu weźmie udział podsekretarz Marcin Zieleniecki)
- godz. 13.00 - Wrocław w spotkaniu weźmie udział (podsekretarz Bartosz Marczuk)
- godz. 15.00 - Kraków (w spotkaniu weźmie udział sekretarz Stanisław Szwed).

19. 01
- godz. 10.00 Katowice (w spotkaniu weźmie udział sekretarz stanu Stanisław Szwed)
- godz. 11.00 Lublin (w spotkaniu weźmie udział podsekretarz Krzysztof Michałkiewicz) , Olsztyn (w spotkaniu weźmie udział podsekretarz Elżbieta Bojanowska).

20.01
- godz. 9.00 Gdańsk (w spotkaniu weźmie udział podsekretarz Marcin Zieleniecki)
- godz. 11.00 (w spotkaniu weźmie udział minister Elżbieta Rafalska), Białystok (w spotkaniu weźmie udział podsekretarz Krzysztof Michałkiewicz).

22.01
- godz. 11.00 Warszawa (w spotkaniu weźmie udział minister Elżbieta Rafalska), Kielce (w spotkaniu weźmie udział podsekretarz Krzysztof Michałkiewicz).

19.01 - godz. 12 - posiedzenie Rady Ministrów. Rząd zajmie się m.in. rozporządzeniem traktującym o specjalnej strefie ekonomicznej w Słupsku. Co jest jednym z najważniejszych ekonomicznych tematów nadchodzących dni. Innym punktem spotkania są planowane zmiany w systemie oświaty oraz harmonogram ich wdrażania.

22.01 - Katowice - Zarząd Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

22.01 - godz. 10.00 - Urząd Marszałkowski w Opolu - spotkanie robocze przedstawicieli kilku województw w sprawie map potrzeb zdrowotnych z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Łandy.

22.01 - godz. 11.00 - sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. W porządku obrad sesji m.in. : rozpatrzenie Umowy Ramowej w celu wykonywania zadań Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej przez Województwo Podlaskie, dokonanie zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego, rozpatrzenie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Choroszczy.

22.01 - mija termin zgłaszania się do MEN osób, które chciałyby wejść w skład grupy Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji. To grupa teoretyków i praktyków, która będzie wspierać Ministerstwo Edukacji Narodowej w pracach dotyczących zmiany podstawy programowej i programów nauczania.

22.01 - mija termin naboru projektów powiatowych urzędów pracy z terenu województwa małopolskiego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

22.01- mija termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie "Teraz Polska". To X edycji Konkursu „Teraz Polska” dla gmin. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych samorządów pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.