PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 9-15 kwietnia

  • KDS    9 kwietnia 2018 - 08:38
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 9-15 kwietnia
Posiedzenie zarządu Związku Miast Polskich zaplanowano 13 kwietnia. (fot. Facebook/Związek Miast Polskich)

Kwestie elektromobilności, zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków czy przygotowania do sezonu letniego w tym tygodniu zostaną poruszone przez sejmowe komisje. Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich zaplanowały na ten tydzień zgromadzenia ogólne.
 W Sejmie 

10.04, godz. 12 - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - rozpatrzenie informacji na temat realizacji zajęć sportowych jako zajęć pozalekcyjnych w polskich szkołach oraz rozpatrzenie informacji na temat stanu infrastruktury sportowej w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem budowy przyszkolnych sal gimnastycznych. Głos zabierze Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.

10.04, godz. 15 - Komisja Zdrowia. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

10.04, godz. 16.30 - Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Rozpatrzenie informacji na temat przygotowań do letniego sezonu turystycznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych oraz rozpatrzenie informacji na temat bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych - przedstawiają minister sportu i turystyki oraz minister spraw wewnętrznych i administracji.

11.04, godz. 10.15 - Komisja ds. Petycji - posłowie m.in. zajmą się rozpatrzeniem projektów dezyderatów w sprawie finansowego wsparcia z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka oraz możliwości zrównania praw rodzin korzystających z programu Mieszkanie dla Młodych czy karania wandalizmu, przejawiającego się w postaci umieszczania graffiti w przestrzeni publicznej.

11.04, godz. 11 - Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych.

11.04, godz. 15 - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Tematem przewodnim obrad będzie informacja na temat zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - przedstawia zastępca prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym Joanna Kopczyńska.

11.04, godz. 16 - Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych - tematem posiedzenia jest m.in. rozpatrzenie informacji ministra cyfryzacji i ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat działalności państwa i podmiotów państwowych w zakresie ochrony, zapobiegania i koordynacji bezpieczeństwa komputerowego i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, w tym system monitorowania incydentów i zdarzeń oraz reagowania na zagrożenia

11.04, godz. 16.30 - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Samorządu Terytorialnego - informacja minister edukacji narodowej na temat sposobu oraz stanu przydzielania nauczycielom zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także w sprawie skali nieprawidłowości w zakresie czasu pracy nauczycieli prowadzących pozaspecjalistyczne zajęcia w bieżącym roku szkolnym

11.04, godz. 18 - Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych, tematem dyskusji będzie postęp pracy nad cyfryzacją w służbie zdrowia.

11.04, godz. 18.30 - Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkaniowych „Polski powiatowo-gimnnej”. Członkowie zajmą się problemem opieki lekarskiej w szkołach.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Allochton, 2018-04-10 08:51:48

    XXI wiek - jest OCHRONA ZDROWIA forma służebna jest przeszłością równoznaczna z zaprzestaniem utrwalania w świadomości iż Pracownicy w placówkach szpitalnych lub przychodniach SŁUŻĄ. Oni wykonują swoją wyuczoną zawodową pracę za wynagrodzenie. Służby w RP mają przywileje wraz ze świadczeniami eme...rytalnymi (wysokość) które nigdy nie zostaną przyznane Pracownikom medycznym.  rozwiń