PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń na 19-25 marca

  • KDS    19 marca 2018 - 08:00
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń na 19-25 marca
(fot. Facebook/Sejm Rzeczypospolitej Polskiej)

Posiedzenie Sejmu oraz obrady w komisjach - ten tydzień zapowiada się wyjątkowo pracowicie. Nie zabraknie informacji ważnych z perspektywy samorządu. Szef MSWiA, przewodniczący PKW oraz szef KBW przedstawią informacje na temat stanu przygotowań do wyborów samorządowych. Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego rozpatrzy stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.
W Sejmie

20-23.03 - posiedzenie Sejmu. W programie zaplanowano m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym, sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

Komisje sejmowe i Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

19.03, godz. 10 - posiedzenie komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

19.03, godz. 11 - zbierze się parlamentarny zespół ds. przyszłości edukacji. Zaplanowano dyskusję na następujące tematy: Jaki powinien być cel edukacji? Jakiego obywatela ma kształcić szkoła? Jak zmaksymalizować potencjał ucznia? Czy w nowoczesnej szkole jest miejsce dla prac domowych? Jaka jest rola psychologa w szkole? Jaki model egzaminowania przyjąć? Jak powinna wyglądać organizacja klas? Jak powinna wyglądać podstawa programowa w oparciu o ideę edukacji progresywistycznej?

20.03, godz. 10.15 - zbierze się komisja ds. petycji. Zaplanowano m.in. rozpatrzenie projektów dezyderatów w sprawie: ochrony praw osób eksmitowanych małoletnich; zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami czy objęcia ustawą lustracyjną osób pełniących wybrane funkcje w związkach metropolitalnych.

20.03, godz. 10.30 - posiedzenie podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa. Zaplanowano rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych.

20.03, godz.11.30 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

20.03, godz. 12.30 - zbierze się Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu działający przy KWRiST. W programie zaplanowano m.in. dyskusję nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

20.03, godz. 12 - posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W programie rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat edukacji domowej wobec zmian ustawowych oraz informacji na temat podsumowania pierwszego roku realizacji pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

20.03, godz. 14 - zbierze się Parlamentarny zespół ds. energetycznego pakietu zimowego; Parlamentarny zespół energii odnawialnej. Tematem spotkania będą zasady przyłączania mikroinstalacji OZE do sieci.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.