PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląsk: Przyjęto program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

  • PAP/AT    19 stycznia 2016 - 19:02
Śląsk: Przyjęto program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Jednym z najskuteczniejszych instrumentów ograniczenia zakresu problemów alkoholowych jest administracyjne i prawne ograniczenie dostępności alkoholu (fot.slaskie.pl/Tomasz Żak)

• Radni sejmiku śląskiego przyjęli program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2016-2020.
• Większy nacisk zostanie położony na integrację działań różnych służb i instytucji w skali regionu.
Realizacja poprzedniego programu na lata 2011-2015 zakończyła się z końcem ubiegłego roku. Konieczność opracowania i realizacji takich programów nakłada na samorządy wojewódzkie ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Radni przyjęli nowy program większością 38 głosów, nikt się nie sprzeciwił, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

"Główny cel nowego programu to integracja na rzecz profilaktyki, zapraszamy różne środowiska do współpracy, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty. Zakreślone cele są bardziej szczegółowe. Tylko jeżeli stworzymy spójny system, będzie on przynosił efekty" - powiedziała podczas sesji dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Bożena Borowiec.

"Ten dokument jest dobry, lepszy od poprzedniego. Staramy się odejść od mechanicznego dzielenia pieniędzy, kłaść nacisk na reintegrację społeczną osób z takim problemem" - powiedział rekomendujący program w imieniu zarządu województwa jego członek Kazimierz Karolczak.

Przedstawiciele opozycyjnego w sejmiku klubu PiS pytali o efekty dotychczasowego programu. Jak informowała Borowiec, udzielenie w jego ramach pomocy finansowej gminom umożliwiło m.in. uruchomienie 21 nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - na ten cel przekazano 540 tys. zł. Wzmocniono też 205 projektów w 85 placówkach już funkcjonujących na sumę 3,6 mln zł.

Dotacje w łącznej wysokości prawie 4,2 mln zł przyczyniły się z kolei przede wszystkim do adaptacji pomieszczeń świetlic i klubów, zakupu niezbędnego sprzętu i materiałów umożliwiających prowadzenie zajęć, realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych oraz organizacji czasu wolnego. Liczba beneficjentów wspartych placówek w latach 2011-2014 wyniosła ogółem 8 843 dzieci i młodzieży.

Borowiec przyznała, że wyzwania, przed jakimi stoją osoby i instytucje zajmujące się profilaktyką i leczeniem uzależnień, są duże. W województwie śląskim spożycie alkoholu w 2012 r. przypadające na jedną osobę wynosiło około 9,25 l alkoholu i było nieznacznie wyższe od średniego spożycia w całym kraju. W regionie obserwowany jest stały trend polegający na zwiększaniu się przeciętnych miesięcznych wydatków na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe na jedną osobę w gospodarstwach domowych. O ile suma ta w 2005 r. wynosiła 19,87 zł, to w 2013 r. - już 32 zł. W ocenie specjalistów ma to związek z ogólnym wzrostem dobrobytu mieszkańców w omawianym okresie.

Jednym z najskuteczniejszych instrumentów ograniczenia zakresu problemów alkoholowych jest administracyjne i prawne ograniczenie dostępności alkoholu. W 2008 r. w województwie śląskim funkcjonowało 23 167 punktów sprzedaży alkoholu, tymczasem w 2013 r. liczba ta wynosiła 16 580 - odnotowano zatem spadek o 29 proc. Na jeden punkt sprzedaży w 2013 r. przypadało w regionie 248 osób.

Cele nowego, przyjętego w poniedziałek programu to wspieranie i inspirowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, współpraca na rzecz kształtowania właściwych postaw społecznych wobec tych problemów, wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i ich rozwiązywania, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wzmocnienie kadr realizujących zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wzmocnienie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym zakresie, wspieranie działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych, a także badanie i monitorowanie problemów alkoholowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • ADG, 2016-01-19 23:30:53

    Na śląsku został zaburzony normalny , odwieczny styl życia. W normalnych warunkach górnik na soboty i niedziele / o ile nie szedł na szychtę / wyjeżdżał z rodziną na łono natury i tamtemu terenowi przysparzał statystycznych zysków. Spożywali mocniejsze trunki bo było ich na nie stać , piwo to ty...lko przepitka po treściwym śniadanku czy obiedzie zamiast popołudniowej kawy. Czy ktoś widział kiedyś górnika w stanie wskazującym na spożycie.....? To jedyny sposób aby odreagować stres, czy górnicy mają wydłużone urlopy za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia , czy mają roczny urlop na PORATOWANIE ZDROWIA , czy może mogą przejść na wcześniejsza emeryturę , czy maja pensum godzinowe , ???? Nawet orkiestrę jak zejda w naturalny bądź nienaturalny sposób opłacają sami.A ta drobina nalewki im nie zaszkodzi , przecież nawet w sponiewieranej Sluzbie Zdrowia - za wykonany zabieg operacyjny zgodnie z Ustawą należy się 30 ml koniaku bądź 10 gram kawy prawdziwej.To tylko odreagowanie. Tak więc nie zawracajcie sobie głowy tym tematem a raczej i to jak najpilniej stwórzcie warunki by górnik po pracy mógł godziwie wypocząć na łonie natury i odreagować stres dnia codziennego. W podobnej sytuacji jest wojsko - zagrożenie życia , też odreagowują .Naleweczka to najlepszy i najmniej toksyczny sposób. Co to jest 30 ml, zapytajcie Rabiego - DLA ZDROWOTNOŚĆI. ADG  rozwiń