PARTNER PORTALU
  • BGK

Sopot pomaga osobom niepełnosprawnym w likwidacji barier architektonicznych

  • JS    24 lutego 2017 - 19:40
 Sopot pomaga osobom niepełnosprawnym w likwidacji barier architektonicznych
Od 2002 roku Miasto Sopot, jako jeden z nielicznych samorządów, przeznacza własne środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. (fot. pixabay)

• Mieszkańcy Sopotu, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i mają trudności w poruszaniu się mogą starać się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.

• Może to być np. budowa podjazdu do domu, przystosowanie mieszkania, w tym łazienki do osoby poruszającej się na wózku oraz inne inwestycje wynikające z indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

• Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie.
- Każda osoba niepełnosprawna tj. posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkająca 
w Sopocie, mająca trudności w poruszaniu się wynikające z rodzaju niepełnosprawności i napotykająca w miejscu swojego zamieszkania realne bariery architektoniczne utrudniające samodzielne poruszanie się, może złożyć wniosek o dofinansowanie prac budowlanych związanych z likwidacją tych barier – mówi Joanna Barbucha z Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej sopockiego MOPS-u.

- W przypadku dzieci do 18-tego roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun ustawowy. W Sopocie pomoc dzieciom niepełnosprawnym traktowana jest priorytetowo i każde dziecko może liczyć na dofinansowanie w ramach rehabilitacji społecznej. Wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne rozpatrywane są pozytywnie – podkreśla Joanna Barbucha. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż do wysokości 15 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Od 2002 roku Miasto Sopot, jako jeden z nielicznych samorządów, przeznacza własne środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Dzięki temu więcej osób niepełnosprawnych może otrzymać niezbędne wsparcie. W roku 2016 środki Miasta stanowiły ponad 30 % środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną, pozostałe pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 – W tym roku na wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej 
w budżecie Miasta zostały zabezpieczone wyższe środki niż w roku ubiegłym – 90 tys. zł – mówi Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Ze względu na sytuację demograficzną – zwiększający się odsetek osób w podeszłym wieku, w tym niesamodzielnych, Miasto Sopot podejmuje szereg działań na rzecz swoich najstarszych mieszkańców i monitoruje ich potrzeby. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania stanowi ważny element poprawy jakości życia osób starszych niepełnosprawnych i stwarza im warunki dla możliwie najdłuższego, samodzielnego funkcjonowania.

W zależności od zgłaszanych potrzeb, w latach ubiegłych środki miejskie przeznaczane były na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz na rehabilitację w warsztatach terapii zajęciowej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • JMS, 2017-02-25 08:55:16

    A może Sopot powinien zacząć od likwidacji bariery, którą są nieprawidłowo parkujące samochody. W sezonie osoba na wózku nie ma szans. A pieniądze z mandatów leża na ulicy, przepraszam, chodniku.