PARTNER PORTALU
  • BGK

Spada liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej

  • KDS    31 maja 2017 - 10:23
Spada liczba dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej
O ponad 1,7 tys. spadła liczba dzieci umieszczonych w 2016 roku w pieczy zastępczej (fot. pixabay.com)

O ponad 1,7 tys. spadła liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało najnowsze dane dotyczące pieczy zastępczej.

• Wynika z nich, że umieszczanych jest w niej coraz mniej dzieci. 

• Resort przypomina, że rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego zostały objęte programem Rodzina 500 plus.  

Z najnowszych danych resortu rodziny wynika, że w 2016 roku w pieczy zastępczej umieszczonych zostało 74,7 tys. dzieci. To o ponad 1,7 tys. mniej w porównaniu z rokiem 2015. Urzędnicy podkreślają, że cieszyć powinien fakt, iż mniej dzieci przebywa w instytucjonalnych placówkach.

Dzieci mogą być objęte pieczą zastępczą do 18. roku życia (w niektórych przypadkach do 25. urodzin). Gdy przebywają w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka mają mieć zapewnioną pełną opiekę i wychowanie. Trafiają tam na tak długo, aż jest możliwy powrót do rodziny biologicznej. Czyli do czasu pokonania trudności, które doprowadziły do tej sytuacji. Jednak, jeśli oddala się to w czasie, to po 18 miesiącach od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, odpowiednie służby kierują wniosek do sądu rodzinnego, aby wyjaśnić jego sytuację prawną m.in. poprzez umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub długoterminowej rodzinie zastępczej.

- Na rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka spoczywa obowiązek, a jednocześnie prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem, jego wychowania i reprezentowania - wyjaśnia resort rodziny. 

Zdaniem urzędników rodzinna piecza zastępcza jest o wiele lepszą formą sprawowania opieki nad dzieckiem niż placówki instytucjonalne. Podkreślają, że udział rodzinnych form opieki nad dziećmi rośnie – w 2007 wynosił 67,3%, a w 2016 już 75,6%. 

Bowiem dzieci pozbawione opieki rodziców, mogą trafić również do instytucjonalnej pieczy zastępczej, ale jedynie w sytuacji, gdy nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych ważnych powodów nie jest to zasadne.

- Należy jednak zauważyć, że wśród placówek opiekuńczo-wychowawczych są również formy rodzinne, w których mogą być umieszczane rodzeństwa bez względu na wiek. Placówki te, mimo że w systematyce ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowią pieczę instytucjonalną, to jednak z punktu widzenia charakteru sprawowanej funkcji tworzą zdecydowanie środowisko rodzinne - zaznaczają w resorcie rodziny.

Dane MRPiPS pokazują, że spada liczba dzieci, które trafiły do pieczy instytucjonalnej. Na koniec 2016 roku było to 18 213 wychowanków. Rok wcześniej 19 517. 

Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego zostały objęte programem Rodzina 500 plus. Wsparcie w wysokości 500 zł co miesiąc na dziecko otrzymuje ponad 48,2 tys. podopiecznych. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.