PARTNER PORTALU
  • BGK

Sprawa wygaśnięcia mandatu prezydenta Lublina - odroczona

  • PAP/rs    16 listopada 2017 - 17:19
Sprawa wygaśnięcia mandatu prezydenta Lublina - odroczona
Zarządzenie stwierdzające wygaśnięcie mandatu Krzysztofa Żuka wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał w lutym tego roku. Fot. Fotolia.pl

Rozpoznanie skargi prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka na decyzję wojewody o wygaśnięciu jego mandatu zostało w czwartek odroczone do czasu rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wniosków trzech podmiotów - m.in. HFPC - o udział w postępowaniu.
• Zarządzenie stwierdzające wygaśnięcie mandatu Żuka wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał w lutym tego roku.

• Ma to związek z kontrolą CBA, które zarzuca Żukowi, że wbrew zakazowi był członkiem rady nadzorczej spółki PZU Życie od 1 stycznia 2014 r. do 21 stycznia 2016 r. i osiągał z tego źródła dochody ponad 260 tys. zł.

• Żuk odpiera te zarzuty i utrzymuje, że do rady nadzorczej został skierowany jako reprezentant Skarbu Państwa, co jest dopuszczone przez ustawę antykorupcyjną.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję wojewody o wygaśnięciu mandatu złożył Żuk oraz Rada Miasta Lublin. Sąd połączył je do wspólnego rozpoznania i rozpatrzenia.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika złożyła Fundacja Wolności z Lublina, Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) oraz Związek Miast Polskich (ZMP). Sąd odmówił udziału w postępowaniu Fundacji Wolności, a ta złożyła zażalenie na tę decyzję, które będzie rozpatrywał Naczelny Sąd Administracyjny. Wnioski HFPC i ZMP nie zostały jeszcze rozpatrzone przez WSA. W związku z tym sąd odroczył rozpoznanie sprawy. Jak tłumaczyła sędzia Marta Laskowska - Pietrzak, dopiero po rozpoznaniu tych wszystkich wniosków i ustaleniu wszystkich uczestników postępowania będzie możliwe jego prowadzenie.

Prezes Fundacji Wolności Krzysztof Jakubowski powiedział, że udział w tym postępowaniu jest zgodny z celami statutowymi fundacji, której misją jest m.in. działanie na rzecz zwiększenia społecznej kontroli organów władzy publicznej. Jak tłumaczył, status uczestnika postępowania nie jest związany z opowiadaniem się po którejś ze stron, ale daje Fundacji możliwość np. wglądu do akt i tym samym lepszej obserwacji procesu. - Sąd uzasadniał odmowę tym, że gdyby dopuścił Fundację do uczestnictwa, to postępowanie by się wydłużyło. To dla nas niezrozumiałe. Złożyliśmy zażalenie na tę decyzję - zaznaczył Jakubowski.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka chce natomiast zwrócić uwagę, że w tej sprawie - dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta wybranego w wyborach bezpośrednich - widoczna jest ingerencja przepisów antykorupcyjnych w wynik wyborczy, a tym samym w prawa wyborcze obywateli chronione w konstytucji.

- Są pewne względy, które przemawiają za tym, aby ograniczać możliwość działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne. Jednak te przepisy antykorupcyjne (...) są bardzo silną ingerencją tak naprawdę w wynik wyborów, podważają wynik wyborów powszechnych. Naszym zdaniem sąd powinien w sposób szczególny nad tym zagadnieniem się pochylić - powiedział dziennikarzom Jarosław Jagura z HFPC.

Wniosek dotyczący wygaśnięcia mandatu prezydenta Lublina CBA skierowało do rady miasta Lublin w listopadzie ub. roku. Uchwała rady o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu nie uzyskała większości i przepadła w głosowaniu. CBA skierowało sprawę do wojewody. Wobec braku uchwały rady miasta, wojewoda wydał zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu Żuka, a ten zaskarżył decyzję wojewody do sądu administracyjnego.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.