PARTNER PORTALU
  • BGK

Świętokrzyskie gminy dostaną 13 mln zł z UE na usługi społeczne

  • PAP/EM    23 lutego 2017 - 15:59
Świętokrzyskie gminy dostaną 13 mln zł z UE na usługi społeczne
Podpisane umowy na podnoszenie jakości usług społecznych (fot. sejmik.kielce.pl)

Niemal 13 mln zł z funduszy Unii Europejskiej trafi do gmin i stowarzyszeń w woj. świętokrzyskim, na prowadzenie świetlic środowiskowych, mieszkań treningowych dla niepełnosprawnych oraz na działalność punktów wsparcia dla rodzin i profilaktykę uzależnień.
Starachowicach (Świętokrzyskie) przedstawiciele zarządu regionu i realizatorzy projektów dotyczących "Rozwoju wysokiej jakości usług społecznych", podpisali umowy na ich dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

To 15 inicjatyw o wartości 14 mln zł. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 12,9 mln zł.

Konkurs zakładał realizację projektów dotyczących m. in.: profilaktyki społecznej skierowanej do dzieci i rodzin - w ramach działalności placówek wsparcia dziennego i świetlic środowiskowych, wsparcia prawidłowego funkcjonowania rodziny (działania asystenta rodziny, interwencja kryzysowa, warsztaty, poradnictwo), usług świadczonych w ramach mieszkalnictwa wspomaganego - chronionego, treningowego i wspieranego oraz wsparcia systemu pieczy zastępczej (poradnictwo, terapia).

Ponad milion złotych otrzyma Fundacja "Możesz Więcej", która wspólnie z samorządem Starachowic będzie prowadziła w mieście Centrum Interwencji Kryzysowej. Jak poinformował prezes organizacji Marcin Agatowski, realizacja projektu już się rozpoczęła i potrwa do końca 2018 r. Przedsięwzięcie ma być kontynuowane przez kolejne dwa lata, przy większym wsparciu finansowym gminy.

Czytaj też: Kamil Stelmasik samorządowcem roku woj. świętokrzyskiego

Projekt jest skierowany do 462 osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i patologiami oraz do osób z ich otoczenia - m.in. ich bliskich. Przedsięwzięcie zakłada także specjalistyczne poradnictwo dla rodzin. "W ramach tego zadania będziemy wspierać mieszkańców Starachowic w zakresie poradnictwa prawnego, socjoterapeutycznego, psychoterapeutycznego, profilaktyki uzależnień, pomocy psychologa" - opisywał Agatowski.

W mieście powstanie także świetlica środowiskowa dla 30 dzieci, gdzie pod okiem wychowawców, będą mogły nadrobić zaległości w nauce i rozwiać swoje pasje w kołach zainteresowań oraz uczestniczyć w zajęciach sportowych i wycieczkach.

W starachowickich szkołach zaplanowano z kolei zajęcia profilaktyczne - związane z uzależnieniami oraz warsztaty twórczego myślenia, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zastępowania agresji.

Projekt przewiduje także prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz działalność całodobowego telefonu zaufania, z możliwością konsultacji z zakresu profilaktyki uzależnień, psychologicznych, pedagogicznych i prawnych. Powstanie także portal internetowy z bazą odpowiedzi na problemy zgłaszane przez mieszkańców oraz informacjami, gdzie można szukać pomocy.

Czytaj też: Kielce przyjęły uchwały. Największe zmiany dla samodzielnych szkół

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie dzięki 860 tys. zł dofinasowania wesprze funkcjonowanie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt "Dobry start - lepsza przyszłość" ma pomóc w usamodzielnieniu się takich osób oraz w ich integracji ze środowiskiem.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.