PARTNER PORTALU
  • BGK

Świętokrzyskie: NSA oddalił skargę kasacyjną ws. mandatu wójta Słupi

  • PAP/EM    14 marca 2017 - 16:20
Świętokrzyskie: NSA oddalił skargę kasacyjną ws. mandatu wójta Słupi
Wójt Słupi w swojej skardze do sądu niższej instancji podnosił m.in. brak uzasadnienia postanowienia komisarza. (fot. fotolia)

NSA oddalił skargę kasacyjną komisarza wyborczego na orzeczenie WSA w Kielcach, uchylające jego postanowienie o wygaszeniu mandatu wójta gminy Słupia (woj. świętokrzyskie). Komisarz wygasił mandat z powodu łączenia funkcji samorządowca z pracą w administracji rządowej. Wyrok jest prawomocny.
• W ubiegłym roku komisarz wyborczy w Kielcach sprawdzał, czy włodarze gmin w woj. świętokrzyskim nie łączą funkcji wójtów lub burmistrzów, z pracą w administracji rządowej. Postępowania zakończyły się wygaszeniem mandatów.

• Wszyscy włodarze zaskarżyli postanowienia komisarza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Kielcach, który w niektórych przypadkach uchylił postanowienia.

• Komisarz wniósł skargi kasacyjne do NSA na te wyroki. Skargi ostatecznie zostały prawomocnie oddalone.

• W toku są postępowania dotyczące odwołań od postanowień komisarza wygaszających mandaty włodarzy Bodzentyna i Pacanowa.

Informacje o wyniku rozpatrywania skargi kasacyjnej przekazano w Wydziale Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

W sierpniu i na początku września ub. r. komisarz wyborczy w Kielcach sprawdzał - na podstawie zawiadomień wyborców i doniesień mediów - czy włodarze sześciu gmin w woj. świętokrzyskim nie łączą funkcji wójtów lub burmistrzów, z pracą w administracji rządowej.

Ustawa o samorządzie gminnym zakazuje bowiem łączenia funkcji szefa lokalnego samorządu z zatrudnieniem w administracji rządowej. Z kolei Kodeks wyborczy zobowiązuje komisarza do wygaszenia mandatu w sytuacji, gdy funkcja wójta jest łączona z pracą w administracji rządowej.

Postępowania zakończyły się wygaszeniem mandatów burmistrzów Bodzentyna i Chęcin oraz wójtów Górna, Pacanowa, Rudy Malenieckiej i Słupi.

Wszyscy włodarze zaskarżyli postanowienia komisarza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Kielcach. Sąd uchylił postanowienia w przypadkach samorządowców z Chęcin, Górna, Rudy Malenieckiej i Słupi. Zdaniem sądu, w sytuacji gdy w określonym czasie włodarz nie zrzeka się wcześniej sprawowanej funkcji, postanowienie o wygaszeniu mandatu stwierdza nie komisarz wyborczy, a rada gminy.

Komisarz wniósł skargi kasacyjne do NSA na te wyroki. NSA na początku lutego prawomocnie oddalił skargi, dotyczące mandatów: wójta Rudy Malenieckiej Leszka Kucy (jest zatrudniony w Lasach Państwowych i przebywa na bezpłatnym urlopie w tej instytucji), burmistrza Chęcin Roberta Jaworskiego (pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym - najpierw był na urlopie bezpłatnym, potem rozwiązał umowę o pracę) i wójta gminy Górno Przemysława Łysaka (wziął bezpłatny urlop w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

We wtorek NSA oddalił także skargę komisarza wyborczego, dotyczącą mandatu wójta Słupi (pow. konecki), Roberta Wielgopolana. Chodziło o zatrudnienie samorządowca w Lasach Państwowych (włodarz przebywa na bezpłatnym urlopie w tej instytucji).

Wójt Słupi w swojej skardze do sądu niższej instancji podnosił m.in. brak uzasadnienia postanowienia komisarza, wydanie postanowienia bez dogłębnego ustalenia statusu prawnego skarżącego oraz wadliwe zakwalifikowanie faktu pozostawania na urlopie bezpłatnym, jako świadczenia pracy.

Komisarz wyborczy Bożena Fabrycy w odpowiedzi na tę skargę argumentowała, że przepisy nie przewidują wydania uzasadnienia postanowienia dotyczącego wygaśnięcia mandatu. Zdaniem komisarz, praca w Lasach Państwowych jest zatrudnieniem w administracji rządowej, a przebywanie na bezpłatnym urlopie nie zmienia faktu zatrudnienia.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.