PARTNER PORTALU
  • BGK

Świętokrzyskie: sąd uchylił postanowienia o wygaszeniu mandatów dwóm włodarzom

  • PAP/MN    19 września 2016 - 18:58
Świętokrzyskie: sąd uchylił postanowienia o wygaszeniu mandatów dwóm włodarzom
19 września kielecki WSA rozpatrywał skargi wójta Górna, Przemysława Łysaka i burmistrza Chęcin, Roberta Jaworskiego (fot. pixabay)

• Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił w poniedziałek (19 września) postanowienia komisarza wyborczego o wygaszeniu mandatu burmistrza Chęcin i wójta gminy Górno, z powodu łączenie tych funkcji, z pracą w administracji rządowej.
• Według sądu, w sytuacji gdy w określonym czasie włodarz nie zrzeka się wcześniej sprawowanej funkcji, postanowienie podejmuje nie komisarz, a rada gminy.
• Wyrok nie jest prawomocny.
Jak wynika z orzeczenia kieleckiego WSA, to nie komisarz wyborczy a rada gminy - podejmując odpowiednią uchwałę - może stwierdzić wygaszenie mandatu wójta lub burmistrza, w sytuacji jeśli funkcję w administracji rządowej, która koliduje z mandatem, sprawował on przed objęciem stanowiska w lokalnym samorządzie.

W sierpniu i na początku września Komisarz Wyborczy w Kielcach sprawdzał - na podstawie zawiadomień wyborców i doniesień mediów - czy włodarze sześciu gmin w regionie, nie łączą funkcji wójtów lub burmistrzów, z pracą w administracji rządowej. Postępowania zakończyły się wygaszeniem mandatów burmistrzów Bodzentyna i Chęcin oraz wójtów Górna, Słupi, Pacanowa i Rudy Malenieckiej.

W poniedziałek kielecki WSA rozpatrywał skargi wójta Górna, Przemysława Łysaka i burmistrza Chęcin, Roberta Jaworskiego, na te postanowienia.

Łysak przed wyborem na włodarza był dyrektorem ds. ubezpieczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Kielcach - przebywa na bezpłatnym urlopie, a Jaworski pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym (PIG) - Państwowym Instytutem Badawczym w Kielcach. Także przybywał na urlopie bezpłatnym, a jeszcze przed wydaniem postanowienia przez komisarza, rozwiązał umowę o pracę.

Ustawa o samorządzie gminnym zakazuje łączenia funkcji szefa lokalnego samorządu z zatrudnieniem w administracji rządowej. Z kolei Kodeks wyborczy zobowiązuje komisarza do wygaszenie mandatu, w sytuacji gdy funkcja wójta jest łączona z pracą w administracji rządowej.

W skardze i podczas sądowego posiedzenia, pełnomocnik Łysaka podnosił m.in. błędne, jego zdaniem, przyjęcia przez komisarza, iż pozostanie w stosunku pracy w czasie korzystania z urlopu bezpłatnego, jest równoznaczne z zatrudnieniem. W jego opinii zatrudnienie należy rozumieć jako rzeczywiste, "czynne", świadczenie pracy na rzecz pracodawcy. Pełnomocnik Jaworskiego wskazywał natomiast, iż PIG nie można uznać za jednostkę administracji rządowej.

Komisarz wyborczy sędzia Bożena Fabrycy wskazywała, że zarówno KRUS jak i PIG należy traktować jak administracje rządową - przywoływała m. in. zapisy mówiące, iż minister środowiska może odwołać szefa instytutu geologicznego oraz przeprowadzać kontrolę tej instytucji. Podkreślała także, że urlop bezpłatny nie powoduje przerwania stosunku pracy, a jedynie zwolnienie od świadczenia pracy - usprawiedliwioną nieobecność, po której wraca się z powrotem na stanowisko.

Jak wskazała na początku uzasadnienie wyroku przewodnicząca składu orzekającego sędzia Renata Detka, tylko akt wydany przez właściwy organ, może być poddany merytorycznej ocenie przez sad administracyjny. Dlatego przyjęcie przez sąd, że w tej sprawie orzekał niewłaściwy organ - komisarz wyborczy zamiast rady gminy - spowodowało, iż sąd nie mógł kontrolować zaskarżonych postanowień pod względem merytorycznym.

Jak argumentowała sędzia, istotne jest rozróżnienie dwóch sytuacji: kiedy wójt sprawował funkcję, której nie może łączyć z mandatem, jeszcze przed jego objęciem lub kiedy obejmuje taką funkcję, już podczas sparowania mandatu wójta. "Rozróżnienie tych dwóch stanów jest o tyle istotne, że w zależności od tego kiedy ziści się przesłanka wygaśnięcia mandatu wójta, ustawodawca powierzył stwierdzenie wygaśnięcia mandatu albo radzie i komisarzowi, bądź też wyłącznie radzie" - mówiła Detka.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.