PARTNER PORTALU
  • BGK

Świętokrzyskie: Sąd uchylił postanowienia o wygaszeniu mandatu wójta Rudy Malenieckiej

  • PAP/MN    12 października 2016 - 20:23
Świętokrzyskie: Sąd uchylił postanowienia o wygaszeniu mandatu wójta Rudy Malenieckiej
Wyrok nie jest prawomocny. Stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. (fot. pixabay)

• WSA w Kielcach uchylił w środę (12 października) postanowienia komisarza wyborczego o wygaszeniu mandatu wójta gminy Ruda Maleniecka (Świętokrzyskie).
• Mandat miał być wygaszony z powodu łączenia funkcji wójta z pracą w administracji rządowej.
• Wyrok nie jest prawomocny.
Sąd przywołał argumentację z wyroków kieleckiego WSA w podobnych sprawach z września tego roku, dotyczących mandatów wójta Górna i burmistrza Chęcin. Zdaniem sądu, w sytuacji gdy w określonym czasie włodarz nie zrzeka się wcześniej sprawowanej funkcji, postanowienie o wygaszeniu mandatu stwierdza nie komisarz wyborczy, a rada gminy.

Ustawa o samorządzie gminnym zakazuje łączenia funkcji szefa lokalnego samorządu z zatrudnieniem w administracji rządowej. Z kolei Kodeks wyborczy zobowiązuje komisarza do wygaszenie mandatu, w sytuacji gdy funkcja wójta jest łączona z pracą w administracji rządowej.

W sierpniu i na początku września Komisarz Wyborczy w Kielcach sprawdzał - na podstawie zawiadomień wyborców i doniesień mediów - czy włodarze sześciu gmin w regionie, nie łączą funkcji wójtów lub burmistrzów, z pracą w administracji rządowej. Postępowania zakończyły się wygaszeniem mandatów burmistrzów Bodzentyna i Chęcin oraz wójtów Górna, Słupi, Pacanowa i Rudy Malenieckiej.

Czytaj też: Łączenie samorządu z pracą w administracji rządowej: Co wolno burmistrzowi?

W środę kielecki WSA rozpatrywał skargę wójta Rudy Malenieckiej Leszka Kucy, na to postanowienie. Włodarz, zatrudniony w Lasach Państwowych, przebywa na bezpłatnym urlopie w tej instytucji.

Na początku rozprawy komisarz wyborczy Bożena Fabrycy wniosła o zawieszenie postępowania, do czasu rozpoznania skarg kasacyjnych w sprawach, w których już zapadły wyroki w kieleckim WSA. Sąd oddalił wniosek.

Chodzi o sprawy burmistrza Chęcin Roberta Jaworskiego (zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym, przybywał na urlopie bezpłatnym, potem rozwiązał umowę o pracę) i wójta gminy Górno Przemysława Łysaka (przebywającego na bezpłatnym urlopie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Sąd uznał w ich sprawach, że niewłaściwy organ stwierdził wygaśniecie mandatów, dlatego nie rozpatrywał merytorycznie argumentów - związanych z zatrudnieniem - podnoszonych w skargach przez włodarzy.

Jak wynika z tamtych orzeczeń, to nie komisarz wyborczy a rada gminy - podejmując odpowiednią uchwałę - może stwierdzić wygaszenie mandatu wójta lub burmistrza, w sytuacji jeśli funkcję w administracji rządowej, która koliduje z mandatem, sprawował on przed objęciem stanowiska w lokalnym samorządzie.

Sąd analizował wówczas przepisy art. 492 Kodeksu wyborczego. Ocenił, iż w sytuacji, gdy wójt podejmuje zatrudnienie w administracji rządowej po ślubowaniu, łamiąc zakaz łącznie funkcji, wtedy właściwym do wygaśnięcia mandatu będzie komisarz wyborczy. Natomiast jeśli wójt nie zrzeknie się funkcji, którą wykonywał przed wyborem w terminie trzech miesięcy od złożenia ślubowania, wygaśnięcie jego mandatu wskazuje rada gminy.

Czytaj też: Refendum odwoławcze w Warszawie? Co tydzień masowo "odwołujemy" wójtów i burmistrzów, udało się tylko trzy razy

Na argumenty z tych orzeczeń powołała się podczas środowej rozprawy pełnomocniczka wójta Rudy Malenieckiej, radca prawny Joanna Brzózka. Zwróciła uwagę na fakt, że Kuca był zatrudniony w Lasach Państwowych jeszcze przed wyborem na wójta, dlatego to rada gminy może stwierdzić wygaśnięcie jego mandatu. W skardze podnoszono także m. in. błędne - zdaniem skarżącego - przyjęcie przez komisarza, że Lasy Państwowe są administracją rządową.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.