PARTNER PORTALU
  • BGK

Świętokrzyskie. Sąd uchylił postanowienie o wygaszeniu mandatu wójta Słupi

  • pt/pap    30 listopada 2016 - 12:42
Świętokrzyskie. Sąd uchylił postanowienie o wygaszeniu mandatu wójta Słupi
Sąd zajął podobne stanowisko, jak w wyrokach w zbliżonych formalnie sprawach - z września tego roku, dotyczących mandatów wójta Górna i burmistrza Chęcin (fot.fotolia)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił postanowienia komisarza wyborczego o wygaszeniu mandatu wójta gminy Słupia  z powodu łączenia tej funkcji z pracą w administracji rządowej. Wyrok nie jest prawomocny.
Sąd zajął podobne stanowisko, jak w wyrokach w zbliżonych formalnie sprawach - z września tego roku, dotyczących mandatów wójta Górna i burmistrza Chęcin oraz wyroku z października, dotyczącego wójta Rudy Malenieckiej.

Zdaniem sądu, w sytuacji gdy w określonym czasie włodarz nie zrzeka się wcześniej sprawowanej funkcji, postanowienie o wygaszeniu mandatu stwierdza nie komisarz wyborczy, a rada gminy.

Ustawa o samorządzie gminnym zakazuje łączenia funkcji szefa lokalnego samorządu z zatrudnieniem w administracji rządowej. Z kolei Kodeks wyborczy zobowiązuje komisarza do wygaszenia mandatu, w sytuacji gdy funkcja wójta jest łączona z pracą w administracji rządowej.

W sierpniu i na początku września komisarz wyborczy w Kielcach sprawdzał - na podstawie zawiadomień wyborców i doniesień mediów - czy włodarze sześciu gmin w regionie nie łączą funkcji wójtów lub burmistrzów, z pracą w administracji rządowej. Postępowania zakończyły się wygaszeniem mandatów burmistrzów Bodzentyna i Chęcin oraz wójtów Górna, Słupi, Pacanowa i Rudy Malenieckiej.

W środę kielecki WSA rozpatrywał skargę wójta Słupi (pow. konecki) Roberta Wielgopolana na to postanowienie. Samorządowiec, zatrudniony w Lasach Państwowych, przebywa na bezpłatnym urlopie w tej instytucji.

WSA na początku września uznał, że skarga włodarza wpłynęła po wymaganym terminie i oddalił ją na zamkniętym posiedzeniu. Wielgopolan wniósł zażalenie na to postanowienia i dodatkowo - o przywrócenie terminu złożenia skargi. Sąd przychylił się do wniosku.

W skardze podnoszono m.in. brak uzasadnienia postanowienia komisarza, wydanie postanowienia bez dogłębnego ustalenia statusu prawnego skarżącego oraz wadliwe zakwalifikowanie faktu pozostawania na urlopie bezpłatnym, jako świadczenia pracy.

Co to jest administracja rządowa?

Pełnomocnik wójta Sylwester Ziębicki podczas rozprawy przywołał stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z początku listopada, w którym PKW uznała, że Lasy Państwowe nie są administracją rządową. Prawnik podkreślał też, że wójt Słupi nie świadczy pracy na rzecz Lasów Państwowych - w rozumieniu wykonywania pracy, dyspozycyjności w stosunku pracodawcy i pobierania wynagrodzenia.

Komisarz wyborczy Bożena Fabrycy w odpowiedzi na skargę argumentowała, że przepisy nie przewidują wydania uzasadnienia postanowienia dotyczącego wygaśnięcia mandatu. Zdaniem komisarz, praca w Lasach Państwowych jest zatrudnieniem w administracji rządowej, a przebywanie na bezpłatnym urlopie nie zmienia faktu zatrudnienia.

Podczas rozprawy Fabrycy argumentowała, że wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne w sprawach wygaszania mandatów trzech innych samorządowców, które rozpatrywał wcześniej kielecki sąd. Jej zdaniem, w sytuacji gdy istnieje spór prawny co do tego, który organ - komisarz czy rada gminy - powinien wygaszać mandaty, nie należy merytorycznie wypowiadać się w spawie wójta Słupi.

W opinii Fabrycy to komisarz wyborczy jest właściwym organem do stwierdzenia wygaszenia mandatu, zaznaczyła jednak, że przepisy w tej kwestii są niejednoznaczne.

Jak wynika z sądowych orzeczeń w poprzednich sprawach, to nie komisarz wyborczy, a rada gminy - podejmując odpowiednią uchwałę - może stwierdzić wygaszenie mandatu w sytuacji, jeśli kolidującą z mandatem funkcję w administracji rządowej, włodarz sprawował przed objęciem stanowiska w lokalnym samorządzie.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.