PARTNER PORTALU
  • BGK

Świętokrzyskie: wojewoda krytycznie o koordynacji świadczeń społecznych przez marszałka

  • PAP/JS    7 marca 2018 - 21:11
Świętokrzyskie: wojewoda krytycznie o koordynacji świadczeń społecznych przez marszałka
Wojewoda oceniła, że urzędnicy marszałka nie w pełni wykorzystywali informatyczny system obsługi wniosków (fot. www.szczecin.uw.gov.pl)

Brak realizacji ponad 6 tys. wniosków o świadczenie rodzinne i wychowawcze zarzuca wojewoda świętokrzyski Urzędowi Marszałkowskiemu w Kielcach. Zarząd województwa odpiera zarzuty, podkreślając, że choć to długotrwała procedura, to przebiegała bardzo sprawnie.
  • Wojewoda oceniła, że urzędnicy marszałka nie w pełni wykorzystywali informatyczny system obsługi wniosków.
  • Nie wszystkie sprawy były też przypisane do konkretnego pracownika.
  • W opinii urzędu marszałkowskiego koordynacja świadczeń w Urzędzie Marszałkowskim wyglądała "bardzo dobrze", a dane przedstawiane przez wojewodę są "absurdalne".

Od stycznia obsługą wniosków o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia wychowawcze (tzw. 500 plus) w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zajmują się urzędy wojewódzkie, a nie jak wcześniej marszałkowskie. Chodzi o wnioski rodzin, w których jeden z jej członków przebywa poza granicami kraju - ustalenie, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń. Wnioski składane są w gminach, które przekazują je do urzędów wojewódzkich (wcześniej marszałkowskich).

Jak podkreśliła podczas konferencji prasowej wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (ŚUW) przejął to zadanie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) "z ogromnymi zaległościami".

Jak wyliczyła, to ponad 6,2 tys. wniosków zaległych, czyli niesfinalizowanych. Wśród nich - wg wojewody - jest ponad 2,6 tys. bez rozpoczętego procedowania. Ponad 3,4 tys. z ponad 6,2 tys. wniosków dotyczy świadczenia 500 plus. Zaległości dotyczą głównie okresu zasiłkowego 2017/2018. "W związku z różnymi nieprawidłowościami, które wynikały z zapisów protokołu zdawczo-odbiorczego, do dziś nie widnieje na nim nasz podpis. Cały czas weryfikujemy" - dodała Wojtyszek.

Wojewoda oceniła, że urzędnicy marszałka nie w pełni wykorzystywali informatyczny system obsługi wniosków. Nie wszystkie sprawy były też przypisane do konkretnego pracownika. Jej zdaniem opóźnienia były też spowodowane złą współpracą urzędu z gminami, które przyjmowały wnioski - procedurę wydłużał brak kompletu dokumentów załączanych do wniosków.

ŚUW miał przejąć z UMWŚ 28 pracowników zajmujących się koordynacją świadczeń. Wg wojewody, w związku z pismem z UMWŚ, że osiem z tych osób, jest niezbędnych do pracy u marszałka, do ŚUW przeszło 20 osób. Cztery z nich nie podjęły pracy, dlatego trzeba było uzupełnić braki kadrowe przez zorganizowane nabory, oraz przeszkolić nowych pracowników.

Wojewoda wskazała, że od połowy listopada ub.r. marszałek nie rejestrował korespondencji dotyczącej wniosków o świadczenia. "W lutym udało nam się wprowadzić wszystkie wnioski, które wpłynęły w tym samym miesiącu, a zaległości, które nie były realizowane od listopada, sukcesywnie uzupełniamy. Wkrótce zostanie uruchomiona infolinia dla beneficjentów, dotycząca realizacji ich wniosków" - dodała Wojtyszek.

"Zrobimy wszystko, aby beneficjenci jak najszybciej otrzymali przysługujące im świadczenie" - podkreśliła dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ŚUW Ewa Kopolovets.

Zarzuty dotyczące opieszałości w obsłudze wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze, odpierał przedstawiciel zarządu województwa świętokrzyskiego, Piotr Żołądek.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.