PARTNER PORTALU
  • BGK

UdSC: 5 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o ochronę

  • JP    18 stycznia 2018 - 15:58
UdSC: 5 tys. cudzoziemców złożyło wnioski o ochronę
Warunki nadania ochrony międzynarodowej spełniało 520 cudzoziemców, głównie z Ukrainy (fot. UDSC)

W 2017 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło w Polsce 5 tys. cudzoziemców. Większość - 3,5 tys. wniosków - złożyli obywatele Rosji. Warunki nadania ochrony spełniało tylko 520 osób.
W ubiegłym roku najwięcej wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyli obywatele Rosji (70 proc.), Ukrainy (13 proc.) oraz Tadżykistanu (3 proc.). Nieco ponad połowa cudzoziemców (57 proc.) złożyła wnioski po raz pierwszy. Jeden wniosek obejmował średnio 2 osoby, natomiast w przypadku obywateli Rosji - 3 osoby. Blisko połowę cudzoziemców objętych wnioskami stanowiły dzieci.

Warunki nadania ochrony międzynarodowej spełniało 520 cudzoziemców. Najwięcej decyzji pozytywnych otrzymali obywatele Ukrainy (276 osób), Rosji (87 os.) oraz Tadżykistanu (35 os.). Ponadto 227 cudzoziemców otrzymało zgodę na pobyt tolerowany lub ze względów humanitarnych (tzw. ochrona krajowa). Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej, jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia.

W ubiegłym roku decyzje negatywne otrzymało 2,1 tys. cudzoziemców, a 3 tys. postępowań zostało umorzonych (53 proc.). Sprawy są umarzane, gdy cudzoziemiec nie był zainteresowany kontynuowaniem procedury w Polsce i opuścił kraj (najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej). Prawie 80 proc. umorzeń dotyczyło wnioskodawców z Rosji.

Zgodnie z tzw. rozporządzeniem dublińskim cudzoziemiec nie może opuszczać kraju, w którym złożył wniosek o ochronę międzynarodową (do czasu wydania decyzji). Jeśli to zrobi, może zostać do niego zawrócony. W ubiegłym roku do Polski przekazano 1,4 tys. cudzoziemców, którzy wyjechali do krajów Europy Zachodniej (głównie Niemiec) przed rozpatrzeniem ich wniosków.

Podczas trwania procedury cudzoziemcy są objęci pomocą socjalną (m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna) zapewnianą przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz działaniami edukacyjnymi (m.in. nauka języka polskiego, kursy informacyjne). Mają oni do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się (poza ośrodkami) przy pomocy finansowej otrzymywanej od UdSC.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.