PARTNER PORTALU
  • BGK

W Krakowie debatowano na temat polityki spójności

  • JS    13 kwietnia 2016 - 23:18
W Krakowie debatowano na temat polityki spójności

W debacie udział wzięli przedstawiciele wszystkich państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej (fot. Twitter/MR)

Polityka spójności była tematem zorganizowanej w Krakowie przez Ministerstwo Rozwoju debaty, w której udział wzięli przedstawiciele wszystkich państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej.
Ministerstwo Rozwoju przypomniało, że polityka spójności jest jedną z ważniejszych polityk Unii Europejskiej. "Jej wielowymiarowy, prorozwojowy i proinwestycyjny charakter jest nie do przecenienia w sytuacji, kiedy UE dąży do zwiększenia swojej konkurencyjności" - podało MR w komunikacie. Dlatego, jak twierdzi,  tak ważne są rozmowy o jej roli, szczególnie w kontekście zbliżającego się przeglądu aktualnie obowiązującego budżetu UE na lata 2014-2020. 

Do końca 2016 r. Komisja Europejska jest zobowiązana do przedstawienia propozycji zmian
w wieloletnim budżecie UE, tzw. Wieloletnich Ramach Finansowych na lata 2014-20.

"To trudny czas dla Europy z uwagi na stojące przed nią wyzwania. Konieczne jest przeciwdziałanie niekorzystnym warunkom społeczno-ekonomicznym, takim jak: długotrwały kryzys finansowy, wysoki poziom bezrobocia wśród osób młodych oraz zmniejszająca się konkurencyjność Europy na arenie światowej. Na to nakłada się konieczność rozwiązania kryzysu związanego z napływem  uchodźców i eliminowania zagrożenia terroryzmem" - informuje resort rozwoju.

Jak twierdzi, dyskusja w ramach planowanego przeglądu budżetu w dużej mierze oscylowała wokół tych zagadnień.

 

"Innym istotnym elementem debaty dotyczącej przeglądu budżetu UE jest kwestia europejskiej wartości dodanej (EWD) – zgodnie z niektórymi opiniami, że ze środków unijnych powinny być finansowane jedynie takie polityki i działania, których rezultaty mają pozytywny wpływ na całą Unię. Dyskusja na temat postrzegania tego pojęcia oraz potencjalnych kryteriów weryfikujących polityki UE pod kątem EWD nie jest nowa, ale z pewnością będzie nabierała znaczenia w najbliższych miesiącach przy okazji przeglądu budżetu UE" - informuje MR.

Przypomina, że polityka spójności jest jednym z głównych instrumentów wspólnotowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz podnoszenia konkurencyjności Unii Europejskiej, państw członkowskich i ich regionów na arenie międzynarodowej.

"Mówiąc o efektach polityki spójności i jej przyczynianiu się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, należy pamiętać, że nie tylko bezpośredni beneficjenci funduszy tej polityki, ale także cała europejska gospodarka z niej korzysta. Inwestycje realizowane w danym kraju przekładają się na pobudzenie rozwoju w krajach ościennych oraz na wzrost wzajemnej wymiany handlowej. Polityka spójności jest zatem typowym przykładem sytuacji, w której każda strona zyskuje. Nie tylko przyczynia się do modernizacji biedniejszych regionów, ale generuje również wzrost PKB w krajach UE o wyższym stopniu rozwoju.

-  Pamiętajmy też, że mimo oczywistych zalet polityki spójności, musimy być gotowi do dyskusji nad jej ewentualnymi zmianami po 2020 r. Dlatego już teraz należy podnosić ten temat w europejskiej agendzie - podkreślał wiceminister Jerzy Kwieciński.

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.