PARTNER PORTALU
  • BGK

W sądzie administracyjnym sprawa uchwały o braku absolutorium prezydenta Białegostoku

  • pt/pap    31 sierpnia 2017 - 10:47
W sądzie administracyjnym sprawa uchwały o braku absolutorium prezydenta Białegostoku
W październiku ub. roku rada obniżyła prezydentowi Truskolaskiemu wynagrodzenie (fot. twitter.com)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpoznał skargę prezydenta miasta Tadeusza Truskolaskiego na uchwałę rady miasta, która w czerwcu ub. roku nie udzieliła mu absolutorium za 2015 rok. Publikację orzeczenia sąd odroczył do 13 września.
• O nieudzieleniu prezydentowi Truskolaskiemu absolutorium za 2015 rok zdecydowały głosy większościowego klubu radnych PiS.

• Główne ich zarzuty, to brak realizacji części zaplanowanych w budżecie inwestycji miejskich, a także wzrost i nieściągalność należności na rzecz miasta.

• W skardze Tadeusz Truskolaski (nieobecny w sądzie) domaga się stwierdzenia nieważności uchwały.

Badając uchwałę absolutoryjną w trybie nadzoru nad działalnością finansową samorządów, kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku uznało, że wszystkie elementy procedury zostały zachowane; nie znalazło "podstaw do zarzucenia radnym istotnego naruszenia prawa, uprawniających do stwierdzenia nieważności uchwały".

Rozstrzygnięcie RIO prezydent Truskolaski zaskarżył do sądu administracyjnego. Argumentował, że Izba nie stwierdziła nieważności uchwały absolutoryjnej, chociaż nie potwierdziła żadnego zarzutu radnych dotyczącego realizacji budżetu.

Pod koniec ub. roku WSA w Białymstoku skargę odrzucił. Uznał przede wszystkim, iż uchwała RIO nie podlegała zaskarżeniu. Zwrócił przy tym uwagę, że w sytuacji, gdy prezydent nie zgadza się z uchwałą rady, powinien wnieść skargę do sądu nie na rozstrzygnięcie RIO, ale na samą uchwałę absolutoryjną.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wniesienie skargi do sądu administracyjnego na uchwałę rady, uzależnione jest od uprzedniego, bezskutecznego wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

W marcu prezydent skierował do rady takie pisemne wezwanie (do usunięcia naruszenia prawa); chciał uchylenia przez nią uchwały w sprawie nieudzielenia mu absolutorium. Brak reakcji w ciągu 30 dni, otworzył mu sądową drogę administracyjną.

W skardze Tadeusz Truskolaski (nieobecny w sądzie) domaga się stwierdzenia nieważności uchwały, którą nie udzielono mu absolutorium. Jego zdaniem, podejmując taką uchwałę rada miasta nie wzięła pod uwagę pozytywnej opinii RIO dotyczącej wykonania budżetu przez prezydenta.

W odpowiedzi na skargę rada miasta, reprezentowana przed WSA przez szefa klubu radnych PiS Henryka Dembowskiego, wniosła o jej odrzucenie, ewentualnie oddalenie. W ocenie rady, prezydent "nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu kwestionowanej uchwały", a decyzja o nieudzieleniu mu absolutorium była merytoryczna, oparta o kryteria "legalności, rzetelności, gospodarności i celowości".

Uważa też ona, że WSA, dokonując oceny legalności takiej uchwały, nie ma podstaw prawnych do zakwestionowania - zastosowanych przez radę - kryteriów oceny realizacji budżetu.

W październiku ub. roku rada obniżyła prezydentowi Truskolaskiemu wynagrodzenie. Jako powód wymieniła właśnie nieudzielenie absolutorium, ale również np. brak inwestycji, nadzoru nad miejskimi spółkami czy złe zarządzanie oświatą i brak ładu urbanistycznego w mieście.

Prezydent Białegostoku złożył w tej sprawie pozew do sądu pracy. W I instancji sprawę wygrał: sąd zasądził mu odszkodowanie i nakazał przywrócić dotychczasowy poziom zarobków. Strona pozwana (formalnie jest nią magistrat, ale przed sądem pełnomocnikiem był radny PiS) złożyła apelację, którą Sąd Okręgowy w Białymstoku rozpozna w listopadzie.

W czerwcu Rada Miasta Białystok po raz kolejny nie udzieliła prezydentowi absolutorium, tym razem za 2016 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa, w trybie nadzoru nad działalnością finansową samorządów stwierdziła jednak jej nieważność. Na decyzję RIO służy skarga do sądu administracyjnego. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.