PARTNER PORTALU
  • BGK

Witold Pahl: Ratusz nie podpisze protokołu po kontroli CBA dot. reprywatyzacji

  • PAP/JS    6 marca 2017 - 17:13
Witold Pahl: Ratusz nie podpisze protokołu po kontroli CBA dot. reprywatyzacji
Centralne Biuro Antykorupcyjne doręczyło stołecznemu ratuszowi protokół z prowadzonej przez dziewięć miesięcy kontroli dotyczącej reprywatyzacji w urzędzie miasta. (fot.cba.gov.pl)

Stołeczny ratusz nie podpisze protokołu po kontroli CBA dotyczącej reprywatyzacji, nie zgadza się z zarzutem niedociągnięć przy sprawowaniu nadzoru nad polityką reprywatyzacyjną - poinformował wiceprezydent stolicy Witold Pahl.
Centralne Biuro Antykorupcyjne doręczyło stołecznemu ratuszowi protokół z prowadzonej przez dziewięć miesięcy kontroli dotyczącej reprywatyzacji w urzędzie miasta.

Pahl powiedział na konferencji prasowej w stołecznym ratuszu, że przedmiotem kontroli były 52 sprawy, a CBA do 12 kontrolowanych spraw zgłosiło uwagi. "Miały one różny charakter, w trzech sprawach zostały dokonane zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw" - powiedział wiceprezydent Warszawy.

Poinformował, że ratusz zgłosił do protokołu szereg uwag. "W dużej części te uwagi zostały uwzględnione i uważamy, że rzeczywiście osoby wskazane przez CBA jako winne zaniechań, błędów, odpowiedzialność powinny ponieść" - powiedział Pahl.

"Natomiast z tez, które pojawiły się w protokole nie można wywnioskować, aby słusznym był zarzut CBA niedociągnięć, jeżeli chodzi o sprawowanie nadzoru nad polityką reprywatyzacyjną. Stąd decyzja ratusza o niepodpisywaniu dokumentu doręczonego przez CBA" - powiedział Pahl.

Wyjaśnił, że miasto nie zgadza się z tezą - stawianą w oparciu o kilka spraw skontrolowanych przez CBA - że przyjęte w ratuszu procedury kontrolne stanowiły o braku właściwego nadzoru ze strony prezydenta miasta.

Dodał, że w poniedziałek zostanie doręczona odmowa podpisania protokołu. CBA - wyjaśnił wiceprezydent stolicy - w wystąpieniu pokontrolnym ustosunkuje się do przedstawionych przez ratusz uwag.

Pahl poinformował również, że do stołecznego ratusza wpłynęło w poniedziałek kolejne oświadczenie aktualnych właścicieli działki Chmielna 70 "o woli rozwiązania tego problemu". "Z tego oświadczenia, które dotarło do ratusza wynika, że obecni posiadacze chcą Chmielną 70 oddać miastu" - powiedział wiceprezydent stolicy.

Zapewnił, że miasto "z pełną determinacją i konsekwencją zmierza do odzyskania majątku należnego miastu". Pahl zaznaczył, że miasto nie zgadza się jednocześnie w dużej części z "proponowaną przez posiadaczy argumentacją", dlaczego chcą zwrócić Chmielną 70.

"Uważamy, że przekazanie, czy oddanie tej nieruchomości miastu powinno nastąpić jak najszybciej, natomiast nie może się to odbyć w taki sposób, aby miasto, mieszkańcy Warszawy ponieśli z tego tytułu jakąkolwiek szkodę. A więc odbieramy nieruchomość, ale nie ma naszej zgody na to, aby odbywało się to kosztem majątku wspólnego mieszkańców Warszawy" - powiedział Pahl.

Dopytywany przez dziennikarzy o jaką szkodę chodzi, odpowiedział, że to koszt poniesiony przez obecnych właścicieli Chmielnej 70 z tytułu tzw. pierwszej opłaty po przejęciu nieruchomości.

"Niech te kwestie rozstrzygną niezawisłe instytucje, ale nie powinno to w żaden sposób blokować jak najszybszego zwrotu tej nieruchomości miastu. Żadnych wstępnych warunków" - powiedział wiceprezydent stolicy.

Wokół procesów reprywatyzacyjnych zrobiło się głośno, gdy pod koniec sierpnia 2016 r. w "Gazecie Wyborczej" ukazał się artykuł nt. okoliczności reprywatyzacji działki obok Pałacu Kultury i Nauki, pod dawnym adresem Chmielna 70. Miasto zwróciło ją w 2012 r. w prywatne ręce - trzech osób, które nabyły roszczenia od spadkobierców - mimo że wcześniej b. współwłaścicielowi nieruchomości, obywatelowi Danii, przyznano za nią odszkodowanie na podstawie umowy międzynarodowej.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • obs1248, 2017-03-07 09:21:07

    He,he,heeeee......