PARTNER PORTALU
  • BGK

Wojewoda śląski: terminy zarządzeń ws. dekomunizacji zależne od opinii IPN

  • PAP/rs    1 grudnia 2017 - 11:59
Wojewoda śląski: terminy zarządzeń ws. dekomunizacji zależne od opinii IPN
Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował, że większość wniosków o opinie IPN, ws. dekomunizacji ulic, wysyłał około połowy października. (Fot. PTWP/Michał Oleksy)

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek poinformował, że większość wniosków o opinie IPN wysyłał około połowy października. Jak zaznaczył, spodziewa się, że pierwsze zarządzenia zastępcze wyda w ciągu dwóch, może trzech tygodni, część być może w styczniu 2018 r.
  • IPN ma na wydanie opinii - na wniosek wojewody - miesiąc, lub w przypadkach trudnych: dwa miesiące. - My jeszcze tych opinii w zdecydowanej większości nie mamy - powiedział wojewoda śląski.
  • Pytany o budzące szczególne emocje w woj. śląskim nazwisko b. wojewody śląskiego Jerzego Ziętka, co do którego - na etapie postępowań samorządów - IPN zdecydował, że podlega ustawie dekomunizacyjnej, Wieczorek zaznaczył, że "tu nie ma decyzji".
  • - Decyzja jeszcze nie została przeze mnie podjęta. Dla niektórych miast już opinie pojawiały się, natomiast dla mnie opinia IPN nie jest jednoznacznie wiążąca - przypomniał.

Chodzi o następstwa ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z 1 kwietnia 2016 r.

Ustawa nałożyła na samorządy konieczność zmiany nazwy obiektów, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób - w ciągu 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli do 1 września br. Samorządy mogły wnioskować do IPN o opinie odnośnie określonych nazwisk czy nazw.

W przypadku niewykonania przez samorządy obowiązku zmiany objętej ustawą nazwy, czyni to wojewoda - poprzez tzw. zarządzenie zastępcze - w ciągu trzech miesięcy od terminu obowiązującego samorządy. Zarządzenie zastępcze wojewody wymaga opinii IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi - co do jego przedmiotu.

Zgodnie z ustawowym zapisem opinia ta jest przedstawiana w terminie miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w terminie dwóch miesięcy, od dnia doręczenia żądania wojewody. Oczekiwanie na opinię wstrzymuje bieg terminu na - w tym wypadku - wydanie zarządzenia zastępczego.

- Co do zasady terminy te płyną od momentu, kiedy został złożony wniosek do IPN, a my jeszcze tych opinii w zdecydowanej większości nie mamy. Wojewoda, po zasięgnięciu opinii, też musi mieć czas na to, aby z opinią się zapoznać i podjąć odpowiednią decyzję w tej sprawie - czy podziela tę opinię czy nie. Więc nie mogę stwierdzić, że zostanie to podjęte do 3 grudnia - powiedział Jarosław Wieczorek.

Dodał, że większość wniosków o opinie IPN wysyłał około połowy października. Jak zaznaczył, spodziewa się, że pierwsze zarządzenia zastępcze wyda w ciągu dwóch, może trzech tygodni, część być może w styczniu 2018 r. - w zależności od czasu wynikającego ze spływających opinii IPN.

Pytany o budzące szczególne emocje w woj. śląskim nazwisko b. wojewody śląskiego Jerzego Ziętka, co do którego - na etapie postępowań samorządów - IPN zdecydował, że podlega ustawie dekomunizacyjnej, Wieczorek zaznaczył, że "tu nie ma decyzji".

- Decyzja jeszcze nie została przeze mnie podjęta. Dla niektórych miast już opinie pojawiały się, natomiast dla mnie opinia IPN nie jest jednoznacznie wiążąca" - przypomniał.

W ostatnim czasie niektóre samorządy woj. śląskiego organizowały nieformalne konsultacje społeczne ws. szczególnie budzących emocje patronów, wśród nich gen. Ziętka. W głosowaniach tych z reguły dominująca większość ich uczestników opowiadała się za pozostawieniem jego nazwiska w przestrzeni publicznej.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.