PARTNER PORTALU
  • BGK

Województwa świętokrzyskie i podkarpackie podsumowują program Poland: Catching-up Regions

  • PAP/MIW    24 października 2017 - 17:37
Województwa świętokrzyskie i podkarpackie podsumowują program Poland: Catching-up Regions
W konferencji udział biorą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz Ministerstwa Rozwoju. (fot. www.sejmik.kielce.pl)

We wtorek (24.10) w Sandomierz rozpoczęła się dwudniowa konferencja podsumowująca unijny program pilotażowy „Poland: Catching-up Regions”. W wydarzeniu udział biorą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego oraz Ministerstwa Rozwoju.
• Spotkanie podsumowuje efekty programu "Poland: Catching-up Regions", którego celem była identyfikacja czynników ograniczających wzrost gospodarczy w słabiej rozwiniętych regionach europejskich oraz - na tej podstawie - udzielenie im pomocy doradczej.

• W projekcie wzięły udział m.in. województwa świętokrzyskie i podkarpackie.

• Pilotażowy program zakładał przygotowanie, przy wsparciu ekspertów Banku Światowego, regionalnego planu działań dotyczącego m.in. aktywizacji przedsiębiorczości, efektywnego planowania przestrzennego oraz wzmocnienia kształcenia zawodowego.

 

- Musimy zwrócić uwagę w jaki sposób możemy uzyskać fundusze na niektóre inicjatywy, ponieważ wiemy, że rozwój w Polsce jest bardzo istotny - zaznaczył przedstawiciel Komisji Europejskiej Erich Unterwurzacher.

Podczas konferencji dużą uwagę zwracano na konieczność rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce.

- Bardzo niewielu pracowników przychodzących do firm prezentuje wystarczający poziom umiejętności o jaki chodzi pracodawcy. Ten projekt ma modelowe wzorce, które chcemy promować w przyszłości - podkreślił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Wyjaśnił, że w ramach inicjatywy udało się wypracować efektywny mechanizm wdrażania kształcenia dualnego w postaci nowego projektu "Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe", który będzie finansowany z unijnego programu "Power". Jego kluczowym aspektem będzie zwiększenie częstości, długości i jakości kształcenia miejsca pracy. Zostanie to osiągnięte poprzez przeniesienie minimum 40 proc. godzin kształcenia praktycznego ze szkół do przedsiębiorstw.

Projekt będzie związany również z grantami, które będą przeznaczone na działania wdrażające kształcenie praktyczne uczniów w przedsiębiorstwach - w tym stypendia, koszty szkoleń BHP dla uczniów, przygotowania stanowiska pracy oraz zwrotu kosztów dla przedsiębiorców.

Łączna przewidywana wartość projektu wyniesie prawie 18 mln zł. Jego realizacja rozpoczęła się w sierpniu 2017 i potrwa do grudnia 2020.

Z efektów programu "Poland: Catching-up Regions" zadowolony jest również marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

- Ten projekt zmienił myślenie jeśli chodzi o doradztwo oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw - zauważył. Podkreślił, że w związku z rozwojem technologicznym na świecie bardzo ważne jest stawianie na innowacyjność.

W środę konferencja odbędzie się w Staszowie, gdzie podczas panelu dyskusyjnego eksperci będą debatować nad efektywnym planowaniem przestrzennym jako jednym z mechanizmów wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedsięwzięcie "Poland: Catching-up Regions" to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Banku Światowego i - w Polsce - Ministerstwa Rozwoju. Składało się z dwóch etapów. Część analityczna miała określić czynniki spowalniające procesy rozwojowe. Zadaniem części doradczej było określenie i wdrożenie w wybranych obszarach takich działań, które będą sprzyjały zwiększaniu skuteczności unijnych instrumentów polityki spójności - w osiąganiu zakładanych celów rozwojowych. W rozpoczętej wiosną ub. roku fazie pilotażowej projektu wzięły udział woj. podkarpackie i świętokrzyskie (a także dwa regiony rumuńskie).

W podanych regionach polscy i zagraniczni fachowcy doradzali głównie w kwestiach rozwoju współpracy między nauką i biznesem, wspierania szkolnictwa zawodowego, rozwijania lokalnej przedsiębiorczości i ułatwiania rozpoczynania działalności gospodarczej. Wypracowane już efekty ich działań mają być wykorzystywane w następnym okresie programowania - w latach 2020-2027.

W tym roku do projektu dołączyły woj. śląskie i małopolskie, gdzie unijni eksperci zanalizują i doradzą ws. problemu zanieczyszczenia powietrza w tych regionach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.