PARTNER PORTALU
  • BGK

Wrocław, Poznań, Gdańsk: Miasta uczą się jak integrować Romów

  • pt    21 marca 2017 - 14:55
Wrocław, Poznań, Gdańsk: Miasta uczą się jak integrować Romów
Koalicja Miast na rzecz integracji Romów. (fot.poznan.pl)

Współpraca miast w zakresie działań na rzecz integracji Romów była tematem spotkania przedstawicieli Poznania, Wrocławia i Gdańska, które odbyło się w poznańskim magistracie.
• Wrocław, który realizuje pilotażowy program na rzecz społeczności romskiej, proponuje zawiązanie w tym celu Koalicji Miast.

• W Poznaniu działania na rzecz wsparcia i integracji romskich imigrantów skierowane są przede wszystkim do ludności mieszkającej na terenie byłych ogródków działkowych.

• Działania na rzecz integracji Romów prowadzone są w ramach zespołu złożonego z pracowniczek i pracowników różnych wydziałów urzędu miasta i jednostek organizacyjnych.

Wizyta studyjna przedstawicieli urzędów miast Wrocławia i Gdańska miała na celu wymianę doświadczeń, podzielenie się stosowanymi w trzech miastach praktykami oraz prezentację pilotażowego programu na rzecz Romów rumuńskich przyjętego we Wrocławiu.

- Są to trzy miasta i trzy różne odsłony tego samego problemu, tzn. funkcjonowania w naszych lokalnych społecznościach mikrospołeczności romskich - mówi Anna Józefiak-Materna, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

- Mieszkając w jednym mieście tworzymy wspólnotę i musimy wypracować warunki i zasady wspólnego bytowania. Nadal główną przeszkodą w przypadku wielu miast jest brak zalegalizowanego pobytu w naszym kraju. To bardzo utrudnia wszelką pomoc i integrację Romów do naszych społeczności. Stąd pomysł koalicji, współpracy, wymiany dobrych praktyk i dzielenia się doświadczeniami – dodaje Anna Józefiak-Materna.

Wrocław jest najbardziej zaawansowany w działaniach mających na celu integrację społeczności romskich do społeczności lokalnych. Większość Romów tam mieszkających ma już zalegalizowany pobyt.

W ramach realizowanego pilotażowego programu Wrocław dąży do wypracowania modelu działania na rzecz rozsiedlenia koczowiska, stworzenia mechanizmów i procedur, które mają pomóc w integracji Romów poprzez m.in. aktywizację zawodową, objęcie edukacja powszechną dzieci romskich, edukacje zawodową dorosłych, czy inne działania integracyjne.

- Wrocławskie rozwiązania mogą być dla nas źródłem inspiracji - mówi Marta Mazurek, pełnomocniczka prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom. - Powstał tam m.in. zespół sterujący, który koordynuje wszystkie obszary współdziałania ze społecznością romską, w urzędach leżące w kompetencjach różnych wydziałów. Mają też asystentów, którzy współpracują z tą społecznością. Są to osoby, które mówią językiem Romów i są w stanie pracować z nimi, by pomóc w integrowaniu ich do społeczeństwa.

Oprócz wymiany doświadczeń koalicja miałaby też służyć współdziałaniu na rzecz zmiany uregulowań prawnych w zakresie pomocy cudzoziemcom i imigrantom przez samorządy.

Brakuje wsparcia

- Każdy samorząd podejmuje ten problem na swój sposób, własnymi siłami. Brakuje niestety wsparcia, jeśli chodzi o uregulowania krajowe - mówi Marta Mazurek. - Powstanie koalicji umożliwia współtworzenie programu, który mógłby być modelem na przyszłość dla innych miast, ale też dla innych grup migrantów. Chodzi nie tylko o wypracowanie pewnych propozycji, ale także lobbowanie na ich rzecz na szczeblu państwowym.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.