PARTNER PORTALU
  • BGK

WSA: Regulamin organizacyjny urzędu bez konsultacji ze związkami

  • MN    21 czerwca 2016 - 10:40
WSA: Regulamin organizacyjny urzędu bez konsultacji ze związkami
Regulamin organizacyjny urzędu nie jest tym samym co regulamin pracy urzędu - zwrócił uwagę WSA w Poznaniu (fot. pixabay)

• Burmistrz nie ma obowiązku konsultowania zmian w regulaminie organizacyjnym urzędu ze związkami zawodowymi.
• W tej sprawie brakuje przepisu, który zobowiązywałby burmistrza do podjęcia konsultacji.
• Sąd zwrócił uwagę, ze regulamin organizacyjny urzędu nie reguluje zagadnień z zakresu prawa pracy.
Opis sprawy (Wyrok WSA w Poznaniu, sygn. II SA/Po 1001/15): Zarządzeniem z kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego burmistrz miasta wprowadził Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego. Wykonanie zadania powierzono sekretarzowi miasta. Zarządzenie zastąpiło wcześniejsze z kwietnia 2014 r. i weszło w życie w kwietniu 2015 r.

Związek zawodowy przy starostwie powiatowym wezwał jednak burmistrza w dniu 21 sierpnia 2015 r. do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie w całości nowych postanowień: z kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego; z marca 2015 r. w sprawie podziału komórek organizacyjnych urzędu miejskiego na stanowiska pracy i ustalenia liczby etatów; z kwietnia 2015 r. w sprawie podziału komórek organizacyjnych urzędu miejskiego na stanowiska pracy i ustalenia liczby etatów.

Czytaj też: WSA: Gminne kalkulacje dot. limitu odpadów odbieranych w zamian za opłatę - bezprawne

W uzasadnieniu związek zawodowy zarzucił tym zarządzeniom rażące (istotne) naruszenie prawa o związkach zawodowych poprzez nieprzedłożenie ich założeń i projektów do zaopiniowania (konsultacji), mimo, że zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych organ był do tego zobowiązany, gdyż wymienione akty prawne mieściły się w zakresie zadań związku z zawodowego, a związek pisemnie zwracał się do pracodawcy o ich przedstawienie.

Co na to sąd? WSA w Poznaniu oddalił skargę. W uzasadnieniu przywołał uzasadnienie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z listopada 2010 r., w którym mowa, że „mając na względzie szeroki zakres pojęcia aktów prawnych przy ocenie, czy istnieje obowiązek przekazywania określonej uchwały do zaopiniowania organizacji związkowej w pierwszej kolejności należy zatem badać, czy jej przedmiot dotyczy spraw publicznych o istotnym znaczeniu społecznym i mieści się w zakresie działania związków zawodowych. Jeśli przedmiotem uchwały jest określone rozwiązanie organizacyjne o charakterze wewnętrznym, nie mające związku z zadaniami związków zawodowych, to nie ma obowiązku poddawania go opiniowania, jeśli natomiast zamierzone zmiany organizacyjne miałyby związek z zadaniami związków zawodowych i wywoływały skutki zewnętrzne to należy je poddać opiniowaniu”. Sąd wskazał, że ten pogląd odnosi się również do jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj też: WSA odrzucił wniosek o referendum ws. budowy lotniska w Podlaskiem

Sąd podkreślił, że regulamin organizacyjny urzędu nie jest regulaminem pracy w urzędzie, nie reguluje bowiem zagadnień z zakresu prawa pracy. W odniesieniu do regulaminu organizacyjnego brak jest przepisu zobowiązującego do podjęcia konsultacji z zakładową organizacją związkową czy też przedłożenia projektu jego zmian przed wydaniem stosownego zarządzenia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.