PARTNER PORTALU
  • BGK

WSA uchylił kolejne grzywny dla Hanny Gronkiewicz-Waltz

  • pt    16 listopada 2017 - 16:57
WSA uchylił kolejne grzywny dla Hanny Gronkiewicz-Waltz
WSA uznał, że prezydent jako organ uprawniony do reprezentacji Warszawy mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę osobiście, ale nie wynika z tego podstawa do nałożenia grzywny (fot.:youtube.com)

Prezydent jako organ uprawniony do reprezentacji m.st. Warszawy mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę osobiście, ale nie wynika z tego podstawa do nałożenia grzywny – ocenił Wojewódzki Sąd Administracyjny, oceniając grzywny nałożone na Hannę Gronkiewicz-Waltz za niestawienie się na posiedzeniach Komisji Weryfikacyjną.
• Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał  kolejne skargi na grzywny wymierzone za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną.

• Po raz kolejny sąd przyznał rację prezydent Warszawy obciążając Komisję Weryfikacyjną kosztami postępowania sądowego.

• Prezydent Warszawy nie jest i nigdy nie była stroną postępowania – wyjaśnił sąd.

W czwartek, 16 listopada, na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym zostały rozpoznane kolejne dwie sprawy „ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa o ukaraniu Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3000 zł za nieuzasadnione niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie” .

Sąd w pkt 1 uchylił zaskarżone postanowienie oraz w pkt 2 zasądził od Komisji Weryfikacyjnej na rzecz Prezydenta m.st. Warszawy kwotę 580 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Identycznie brzmiało orzeczenie w drugim przypadku.

WSA uznał, że prezydent jako organ uprawniony do reprezentacji Warszawy mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę osobiście, ale nie wynika z tego podstawa do nałożenia grzywny.

WSA w uzasadnieniu środowego orzeczenia stwierdził, że w ustawie o komisji "brak jest przepisu, który pozwalałby ukarać grzywną organ reprezentujący stronę lub piastuna organu".

W obecnym stanie prawnym ewentualna grzywna mogła być nałożona tylko na stronę, czyli na m.st. Warszawę" - dodano w komunikacie sądu. Podkreślono, że stroną w sprawie komisji jest m.st. Warszawa. "Prezydent m.st. Warszawy, ani tym bardziej piastun tego organu Hanna Gronkiewicz-Waltz, nie jest i nigdy nie była stroną postępowania" - głosiła informacja WSA.

We wrześniu Urząd Skarbowy zajął na prywatnym rachunku bankowym Gronkiewicz-Waltz ponad 12 tys. zł; chodzi o grzywny - wraz z odsetkami - jakie nałożyła na nią komisja za niestawiennictwo na czterech rozprawach dotyczących nieruchomości Twarda 8 i 10, Chmielna 70 i Sienna 29.

Poprzednie wyroki dotyczące skarg Prezydenta m.st. Warszawy na grzywny nałożone przez Komisję Weryfikacyjną zapadły: 25 października i  13 listopada

- Wbrew temu, co powtarzają członkowie komisji weryfikacyjnej, WSA w swoim wyroku nie zajął stanowiska ws. możliwości wzywania mnie, jako świadka - napisała prezydent stolicy .

- Ani warszawiacy, ani nikt inny nie zapłaci grzywny nałożonej przez Komisję Weryfikacyjną, bo WSA uchylił jej postanowienie - dodała.

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Stary Tim, 2017-11-17 09:34:52

    O ile dobrze mnie poinformowano Komisja Weryfikacyjna ma prawo wezwać każdą osobę niezależnie czy jest stroną czy nie o ile posiada wiadomości w toczącej się sprawie.