PARTNER PORTALU
  • BGK

Wyborcze obowiązki wójtów

  • GK/pkw.gov.pl    29 sierpnia 2011 - 08:50
Wyborcze obowiązki wójtów

Pilnym zadaniem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast jest wyznaczenie miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Przypomina o tym przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan J. Jaworski w specjalnym komunikacie.

Jednocześnie informuje, że do 25 sierpnia 2011 r. powinny zostać dokonane niezbędne zmiany w podziale na obwody głosowania jeżeli wystąpiła taka konieczność w związku ze zmianą granic gminy, zmianą liczby mieszkańców w gminie lub w danym obwodzie głosowania, a także zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib znajdujących się w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Do 5 września 2011 r. rady gmin obowiązane są utworzyć na wniosek wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odrębne obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, domach studenckich i zespołach tych domów.

Zgodnie z ustawowymi wymogami, w jednostkach opieki zdrowotnej i społecznej, zakładach karnych i aresztach obwody należy utworzyć zawsze, jeżeli w dniu wyborów będzie tam przebywać co najmniej 15 wyborców.

Obwody głosowania w domach studenckich lub zespołach tych domów są tworzone jeżeli zamierza przebywać w nich w dniu głosowania co najmniej 50 wyborców a zgodę na utworzenie obwodu potwierdzi rektor uczelni.

Zmiany dotyczące obwodów głosowania wymagają podjęcia stosownych uchwał przez rady gmin i miejskie.

Do 9 września 2011 r. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast mają obowiązek podać do publicznej wiadomości obwieszczenia o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.

Do 19 września 2011 r. powinny zostać sporządzone w każdej gminie spisy wyborców. „Praktyka wskazuje, że w spisach ciągle występują nieprawidłowości, związane zwłaszcza z dopisywaniem wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy, a także sporządzaniem spisu w obwodach odrębnych, w szczególności w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej” – informuje przewodniczący Stefan J. Jaworski.

Apeluje jednocześnie, aby mieć na uwadze – jako element nowy – sporządzenie spisu w domach studenckich oraz dopisywanie do spisu między 19 a 26 września 2011 r. żołnierzy, policjantów i innych funkcjonariuszy odbywających służbę poza miejscem stałego zamieszkania.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.