PARTNER PORTALU
  • BGK

Wybory samorządowe na wsi: Lokalni liderzy będą się zmieniać

  • aw    20 października 2017 - 08:30
Wybory samorządowe na wsi: Lokalni liderzy będą się zmieniać
Jastrzębia jest przykładem gminy, gdzie większość sołtysów to kobiety (fot.jastrzebia.pl)

W ostatnich dekadach wieś doświadczyła intensywniejszych przemian społecznych, kulturowych i ekonomicznych niż reszta kraju. Jak przekłada się to na aktywność polityczną mieszkańców terenów wiejskich?
• Na ternach wiejskich silne są tradycje demokratyczne, ale nie zawsze przekładały się one na frekwencję podczas wyborów.

• W związku z migracjami mieszkańców, osiedlaniem się przybyszy z miast, zmienia się podejście do wiejskich liderów.

• Jak zwracają uwagę autorzy raportu, proces wymiany elit na wsi zostanie w najbliższym czasie znacznie przyspieszony, czego skutki mogą być widoczne przy najbliższych wyborach samorządowych.

Jak wynika z raportu: „Wieś w Polsce 2017- diagnoza i prognoza” realizowanego na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi, mieszkańcy wsi częściej niż mieszkańcy miast biorą udział w wyborach samorządowych, a rzadziej chodzą do urn w czasie wyborów ogólnopolskich (parlamentarnych, prezydenckich) oraz europejskich. Ma to związek z większym przywiązaniem do spraw lokalnych niż tych ogólnokrajowych.

Przybysze z miast zmieniają wieś, czy wieś zmienia napływowych?

Eksperci oczekują jednak w tym zakresie zmian związanych z przepływem ludności miejskiej do wsi i wzrostem upodmiotowienia ludności wiejskiej (przejawiającym się np. rosnącym poczuciem znaczenia własnego głosu). Za sprawą tych zmian rośnie uczestnictwo wyborcze na wsi i spada poziom zróżnicowania frekwencji między miastem i wsią.

Z drugiej strony przeprowadzone przez Fundacji Wspomagania Wsi badania ilościowe i jakościowe z liderami społeczności wiejskich wskazały, że znacząca część nowo przybyłych mieszkańców dostosowuje się do stylu politycznego wsi, tzn. orientuje się na aktywność polityczną w ramach wąskiej społeczności, a przestaje interesować się kwestiami ogólnospołecznymi.

Sołtys – starszy pan czy młoda kobieta?

Wieś ma bogatą tradycję instytucji demokracji bezpośredniej, takich jak zebrania wiejskie.

- Sołectwo oraz gmina są kluczowymi instytucjami wiejskich społeczności. To jeden z powodów ogromnej popularności „nowinek partycypacyjnych”, takich jak wyciągnięty z zapomnienia i upowszechniany w ostatniej dekadzie fundusz sołecki, konsultacje społeczne i inne formy włączania mieszkańców w proces współdecydowania – podkreśla autor raportu Przemysław Sadura.

Silna pozycję na wsi ma sołtys. Fundacja zwraca uwagę na tendencję odchodzenia „starych mężczyzn” i zastępowania ich przez młode, aktywne kobiety z klasy średniej.

Część ekspertów spodziewa się intensyfikacji procesu kolonizacji wsi i „przechwytywania” instytucji politycznych i społecznych (samorząd, sołectwa, koła gospodyń wiejskich) przez miejską klasę średnią, czego symptomem jest wspomniana wymiana pokoleniowa i genderowa wśród sołtysów.

- Nowi mieszkańcy, w miarę jak się będą pojawiać na wsi i jak się już pojawiają, to pewnie też zaczną być coraz bardziej widoczni w tych lokalnych strukturach - mówił jeden z ekspertów biorących udział w badaniu.

Jak zwracają uwagę autorzy raportu, proces wymiany elit zostanie w najbliższym czasie znacznie przyspieszony i nie są tu konieczne zmiany prawne związane z ograniczeniem kadencyjności samorządowców. Chodzi bardziej o wzrost dostępu do internetu.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.