PARTNER PORTALU
 • BGK

Z przestrzeni publicznej znikną nazwy i symbole propagujące komunizm

 • PAP/JS    19 lutego 2016 - 13:43
Z przestrzeni publicznej znikną nazwy i symbole propagujące komunizm
Autorzy projektu chcą, by ustawa weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia (fot. facebook.com/Twitter)

· Usunięcie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm lub propagujące go - zakłada projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.
· W piątek, 19 lutego, zaproponował ją Senat.
· Samorządy będą miały dwa lata na zmianę dawniej nadanych nazw.
· Autorzy projektu chcą, by ustawa weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.
Zgodnie z projektem przygotowanym przez senatorów PiS nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

W projekcie ustawy zapisano, że "za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989".

Oznacza to, że nie można nadawać takich nazw. Ewentualną decyzję o stwierdzeniu nieważności uchwały nadającej nazwę budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej - jeśli nosiłby nazwę niezgodną z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy - podejmowałby wojewoda. Przed wydaniem takiej decyzji byłby jednak zobowiązany do zasięgnięcia opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wojewoda miałby ponadto prawo zasięgnięcia opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W razie zakwestionowania nazwy, władze samorządowe miałyby trzy miesiące na to, by nadać danemu obiektowi nową nazwę.

Jednocześnie, zgodnie z projektem, samorządy będą miały dwa lata na zmianę dawniej nadanych nazw, jeśli związane są one z osobami, wydarzeniami i datami, które będą zakazane według projektowanej ustawy. Jeśli nazwa taka, po upływie tego czasu nadal pozostanie Instytut Pamięci Narodowej będzie występował do wojewody z informację o tym. Wówczas wojewoda wystąpi do samorządu w sprawie dostosowania się do ustawy.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu "ustawodawca nie może pozwolić na propagowanie symboliki komunistycznej gdyż byłoby to demoralizujące dla społeczeństwa".

Autorzy projektu chcą, by postępowanie przed sądami i organami administracji publicznej w sprawach dotyczących uwzględnienia w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy było wolne od opłat.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że np. dowód osobisty, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będzie ważny, dopóki nie upłynie zapisany na nim termin ważności.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu wejście ustawy w życie będzie wiązało się z kosztami dla budżetu państwa w postaci zmniejszenia dochodów, spowodowanego zwolnieniem z opłat oraz zwiększeniem wydatków związanych z wymianą dokumentów. Również samorządy poniosą koszty związane z wymianą dokumentów, a ponadto wydatki na zmianę tablic z nazwami ulic.

"Należy pamiętać, że obywatele będą ponosić koszty związane z wymianą dokumentów (inne niż opłaty - np. koszty fotografii zamieszczanej w dokumentach, koszty przejazdów, utracony zarobek), tabliczek oznaczających posesje, oraz takie koszty jak wymiana szyldów, wizytówek, papieru firmowego, koszty poinformowania nadawców korespondencji, koszty zmiany ogłoszeń i reklam" - napisano w uzasadnieniu.

Autorzy projektu chcą, by ustawa weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Obecna inicjatywa senatorów PiS jest powtórzeniem inicjatywy podjętej przez Senat minionej kadencji. W 2013 r. izba podjęła uchwałę o skierowaniu projektu w tej sprawie do Sejmu. Ówczesna inicjatywa była odpowiedzią na uchwałę mającą formę petycji Rady Miasta Jastrzębia Zdroju do Senatu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • ossa, 2016-02-22 11:08:30

  Mała poprawka do ustawy ; Wszystkie usunięte nazwy zostają zastąpione im.Prezydenta Tysiąclecia Lecha Kaczyńskiego !
 • sas, 2016-02-22 08:40:40

  Senackie darmozjady i pierdzistołki się nudzą. Piszą nową zakłamaną historię Polski. Doczekają się w przyszłości takiej reakcji: "Zobowiazuje się samorządy do usunięcia w trybie natychmiastowym nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nada...wanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące demokraturę PiS lub inny ustrój autorytarny, ani w inny sposób taki ustrój propagujące. Byłby to przjaw karygodnej demoralizacji i zaprzaństwa.  rozwiń
 • Bolek, 2016-02-20 21:22:39

  Rozumiem, że trzeba zrobić miejsce dla nazw pisowskich.To takie ważne? Tyko kto za to zapłaci. Może PIS. Samorządy i podatnicy już mają zadyszkę finansową. Na to zawsze przyjdzie czas.