PARTNER PORTALU
  • BGK

Załatw darmowy bilet dla dziecka

  • wer/ mat. pras.    1 września 2011 - 14:28
Załatw darmowy bilet dla dziecka

Od dzisiaj można składać wnioski o bilety uprawniające dzieci z rodzin wielodzietnych do darmowych przejazdów.
Prawo do tego mają dzieci z rodzin wielodzietnych, czyli takich gdzie jest czworo lub więcej dzieci, które nie ukończyły jeszcze 20. roku życia, uczą się, są na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych i stale zamieszkują na terenie Warszawy.

W tym celu muszą mieć specjalną, imienną kartę z zakodowanym odpowiednim kontraktem. Karty wydawane są po złożeniu specjalnego wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Uprawnienie obowiązuje do końca terminu ważności legitymacji szkolnej lub terminu zameldowania, nie dłużej jednak niż do czasu ukończenia przez dziecko 20. roku życia.

Do wydania nowego biletu wolnej jazdy lub przedłużenia okresu jego obowiązywania niezbędne są następujące dokumenty: dowód osobisty jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego - do wglądu, ważna legitymacja szkolna lub studencka, wydane przez urząd dzielnicy poświadczenie o zameldowaniu dzieci na pobyt stały lub czasowy - trwający nie krócej niż 3 miesiące, na terenie Warszawy, wraz z informacją o stopniu pokrewieństwa zameldowanych osób, (zaświadczenie ważne jest przez 2 miesiące), aktualne zdjęcia dzieci ubiegających się o wydanie takiego uprawnienia,oświadczenie, iż dzieci pozostają na utrzymaniu przynajmniej jednego rodzica lub opiekunów prawnych.

Wnioski wraz  zpotrzebnymi dokumentami składać można we wszystkich punktach obsługi pasażerów. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.