PARTNER PORTALU
  • BGK

ZAZ, WTZ, CIS: Integracja społecznozawodowa przynosi zatrudnienie?

  • AW    17 listopada 2017 - 14:58
ZAZ, WTZ, CIS: Integracja społecznozawodowa przynosi zatrudnienie?
Około co czwarta osoba niepełnosprawna opuszczająca ZAZ lub WTZ znajdowała zatrudnienie (fot.ilustracyjny:zazdrukbydgoszcz.eu)

Wśród ponad 1,1 tys. działających w 2016 r. jednostek reintegracji społecznozawodowej większość stanowiły placówki nastawione na aktywizację osób niepełnosprawnych. Liczba warsztatów terapii zajęciowej była 3 razy większa niż klubów integracji społecznej, 4 razy większa niż centrów integracji społecznej.
• W 2016 r. aktywnie działało 1187 jednostek reintegracji społecznozawodowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

• Na liczbę tę złożyło się 708 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i 103 zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), 159 centrów integracji społecznej (CIS) i 217 klubów integracji społecznej (KIS).

• Spośród osób, które zakończyły uczestnictwo w zajęciach CIS oraz opuściły ZAZ lub WTZ mniej więcej co trzecia podjęła zatrudnienie.

Między 2015 r. a 2016 r. łączna liczba CIS, WTZ oraz ZAZ zwiększyła się o 34 jednostki, tj. o 4 proc. Z kolei w okresie 2005-2016 odnotowano wzrost o 296 placówek tego rodzaju (łącznie o 44 proc., a średniorocznie - o 3 proc.).

Łącznie w 2016 r. aktywnie działało 1187 jednostek reintegracji społeczno-zawodowej, z czego 2/3 utworzone zostało przez podmioty non-profit, tj. stowarzyszenia, fundacje oraz społeczne podmioty wyznaniowe.

W ciągu 2016 r. z usług reintegracji społeczno-zawodowej świadczonych przez CIS, ZAZ i WTZ skorzystało blisko 50 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie podjęło 4 na 10 osób, które ukończyły zajęcia w CIS oraz co 4 osoba niepełnosprawna opuszczająca WTZ lub ZAZ.
Wśród wymienionych placówek świadczących usługi z zakresu integracji społecznozawodowej w 2016 r., podobnie jak w latach wcześniejszych, wyraźnie dominowały warsztaty terapii zajęciowej (708 jednostek). Liczba warsztatów była 3 razy większa niż klubów integracji społecznej (217), 4 razy większa niż centrów integracji społecznej (159) i 7 razy większa niż liczba zakładów aktywności zawodowej (103).

Gdzie najwięcej, gdzie najmniej placówek pomocowych?

Na tle kraju największą liczbą placówek integracji społeczno-zawodowej wyróżniały się podregiony: olsztyński (40), chełmsko-zamojski (39) i elbląski (32).

Charakterystyczne było relatywnie duże i równomierne nasycenie placówkami reintegracyjnymi podregionów województwa wielkopolskiego (z wyjątkiem Poznania), lubuskiego i świętokrzyskiego, w których podregiony miały od 21 do 29 placówek, a także ich mała liczba w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego oraz zachodniej i północnej województwa łódzkiego.

Kto i z jakim skutkiem korzystał z placówek reintegracji społecznozawodowej?

Beneficjentami usług integracyjnych świadczonych w 2016 r. przez CIS, ZAZ i WTZ było blisko 50 tys. osób. Biorąc pod uwagę typ placówki, w jakiej prowadzono integrację społeczno-zawodową, największą grupę beneficjentów stanowili uczestnicy WTZ (65 proc.), następnie - uczestnicy zajęć w CIS (25 proc.), a najmniejszą - osoby niepełnosprawne zatrudnione w ramach ZAZ-ów (10 proc. - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.