PARTNER PORTALU
  • BGK

Zebranie wiejskie nie od wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej?

  • AW    14 grudnia 2017 - 16:30
Zebranie wiejskie nie od wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej?
Najczęściej prawo udziału w zebraniu wiejskim posiadają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa, ale nie oznacza to, że zebranie wybiera sołtysa (fot.ilustracyjne: gogolin.pl)

Prawo wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej przysługuje osobom fizycznym mającym status stałego mieszkańca sołectwa - przypomina Sławomir Sadowski, wicewojewoda warmińsko-mazurski.
Rada jednej z gmin w woj. warmińsko-mazurskim w statucie sołectwa wskazała, iż zebranie wiejskie wybiera i odwołuje sołtysa oraz radę sołecką. Taki zapis wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym uznał za niezgodny z prawem, mimo że najczęściej prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.

- Rada przyznała zebraniu wiejskiemu uprawnienie do dokonania wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Regulacja statutu w tym zakresie narusza przepis art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Innymi słowy prawo wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej przysługuje osobom fizycznym mającym status stałego mieszkańca sołectwa i uprawionym do głosowania. Przepis ten reguluje podstawowe zasady prawa wyborczego w odniesieniu do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.

- Przydanie w przepisie rangi statutowej zebraniu wiejskiemu charakteru elekcyjnego pozostaje w sprzeczności także z regulacją art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w którym wyraźnie stwierdzono, że zebranie wiejskie jest w sołectwie organem uchwałodawczym, a wykonawczym - sołtys, natomiast działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Ustawodawca wskazując na uchwałodawczy charakter organu jakim jest zebranie wiejskie, nie przyznał mu zatem prawa wyboru organów sołectwa – podkreśla dalej Sławomir Sadowski, wicewojewoda warmińsko-mazurski.

Ponadto, jak przypomina, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (z 14 lutego 2017r. sygn. akt II SA/Ol 1429/16) odwołanie sołtysa i rady sołeckiej winno odbywać się w takim samym trybie jak ich powołanie, a to oznacza, że stosownie do treści art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym powinno nastąpić w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Przypomnijmy - sołtys pełni funkcje reprezentacyjną oraz wykonawczą w jednostce pomocniczej gminy, jaką jest sołectwo. Objęty jest ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Z początkiem roku o roli sołtysów głośno dyskutowano na forum ogólnopolskim za sprawą projektu ustawy autorstwa PSL, który zakładał m.in. wzmocnienie pozycji sołtysów oraz przyznanie im, obok diet, stałych pensji. Projekt został odrzucony.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.