PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany strukturalne w krakowskim magistracie. Powstaną nowe wydziały

  • JS    31 stycznia 2018 - 23:05
Zmiany strukturalne w krakowskim magistracie. Powstaną nowe wydziały
Została podjęta decyzja o utworzeniu Wydziału ds. Jakości Powietrza i skupienia w jednej strukturze realizowanych dotychczas programów i zadań związanych z czystością powietrza oraz innych elementów w tym obszarze (fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl)

Od 1 lutego zaczną funkcjonować w strukturze urzędu miasta nowo utworzone: Wydział ds. Jakości Powietrza, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro ds. Ewidencji Mienia.
  • Dyrektorem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych będzie Elżbieta Kois-Żurek.
  • Do tej pory była kierownikiem Filii nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
  • Dyrektorem Biura ds. Ewidencji Mienia został Rafał Wojtusik, który do tej pory był kierownikiem Referatu Pomocy Mieszkaniowej w Wydziale Mieszkalnictwa.


W ostatnim czasie mieszkańcy Krakowa akcentują w szczególności swoje potrzeby związane z zapewnieniem prozdrowotnego i proekologicznego komfortu życia i funkcjonowania w mieście. Skupiają się one wokół problematyki zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Procedowana aktualnie przez Radę Miasta Krakowa „Strategia Rozwoju Miasta. Tu chcę żyć. Kraków 2030” uwzględnia w jednym z sześciu celów strategicznych (Kraków – miasto przyjazne do życia) obszar jakości życia, ze szczególnym uwzględnieniem jakości środowiska i zdrowego stylu życia.

Dlatego została podjęta decyzja o utworzeniu Wydziału ds. Jakości Powietrza i skupienia w jednej strukturze realizowanych dotychczas programów i zadań związanych z czystością powietrza oraz innych elementów w tym obszarze. Do zadań wydziału należą: nadzór nad ograniczaniem niskiej emisji, przy wsparciu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza, realizacja zadań z zakresu ograniczania emisji hałasu oraz zadań dotyczących ograniczania emisji pól elektromagnetycznych (PEM) do środowiska, informacyjna koordynacja i monitoring działań komórek organizacyjnych UMK, miejskich jednostek organizacyjnych oraz miejskich podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji dedykowanych programów i zadań. Dyrektorem wydziału został Jan Urbańczyk. Dotychczas pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska.

Dyrektorem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych będzie Elżbieta Kois-Żurek. Do tej pory była kierownikiem Filii nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. W strukturze Biura znajdą się: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Biuro będzie koordynować działania dotyczące współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Będzie zajmować się m.in.: kompleksową analizą potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do obiektów użyteczności publicznej, uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, leczenia, rehabilitacji oraz informacji dotyczących swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, usprawnieniem obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Krakowa. Do jego zadań należy także przyjmowanie wniosków osób niepełnosprawnych w sprawie wydania orzeczeń o niepełnosprawności, a także wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej.

W celu efektywnej realizacji nowego, ustawowego zadania, zcentralizowania zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, jak również prowadzenia niezbędnych ewidencji księgowych i opracowań sprawozdawczych, została podjęta decyzja o utworzeniu Biura ds. Ewidencji Mienia. Podstawą do jego utworzenia jest wymóg wynikający z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nakazujący prezydentom miast przygotowywanie i przesyłanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Dyrektorem nowej komórki organizacyjnej został Rafał Wojtusik, który do tej pory był kierownikiem Referatu Pomocy Mieszkaniowej w Wydziale Mieszkalnictwa.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.