PARTNER PORTALU
  • BGK

Zmiany w przepisach PFRON konieczne dla samorządów

  • MN    2 czerwca 2016 - 13:26
Zmiany w przepisach PFRON konieczne dla samorządów

Związek Powiatów Polskich wydał stanowisko w sprawie koniecznych zmian w zakresie dysponowania przez samorządy środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (fot. pixabay)

• Związek Powiatów Polskich mówi o koniecznych zmianach, które muszą zajść w zakresie dysponowania przez samorządy środkami PFRON.
• Obecne zasady przyznawania środków nie uwzględniają faktu, że niepełnosprawni mieszkańcy wsi rzadko rejestrują się w urzędach pracy. Brakuje też spójności w przepisach mówiących o obsłudze wniosków PFRON.
Potrzebny jest przegląd rozwiązań prawnych dotyczących sposobu rozdysponowywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiaty i podjęcie stosownych prac legislacyjnych, które pozwolą na bardziej racjonalny podział środków finansowych – z takim apelem zwraca się Związek Powiatów Polskich w najnowszym oświadczeniu dotyczącym PFRON.

Nie wszystkim Polakom zadano pytania o niepełnosprawność

ZPP zwraca uwagę, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powiaty otrzymują środki PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań. Algorytm przekazywania środków samorządom wojewódzkim i powiatowym określony jest rozporządzeniem Rady Ministrów. Zgodnie z upoważnieniem do wydania rozporządzenia algorytm powinien uwzględniać m.in. liczbę osób niepełnosprawnych. W samym rozporządzeniu liczba ta jest ustalana na podstawie dostępnych danych GUS-u, a ostatnio dostępne dane GUS pochodzą z 2011 roku, z przeprowadzonego Narodowego Spisu Powszechnego.

W oświadczeniu ZPP zwrócono uwagę, że w porównaniu do 2002 roku zastosowano inną metodę zbierania danych. Oparto się o administracyjne bazy danych oraz informacje uzyskane w ramach spisu reprezentacyjnego, co oznacza, że nie wszystkim Polakom zostały zadane pytania o niepełnosprawność, a dane zostały uogólnione na całą populację.

Czytaj także: NIK: Środki PFRON wydawane na szkolenia, po których nie ma pracy

– Ponadto z uwagi na dobrowolny charakter pytań duża grupa respondentów odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie. W konsekwencji znacznej rozbieżności pomiędzy rzeczywistą liczbą osób niepełnosprawnych zamieszkujących dany powiat a danymi prezentowanymi przez GUS, osoby niepełnosprawne nie mają zapewnionego równego dostępu do usług i świadczeń publicznych. Zwracamy uwagę, że być może bardziej wiarygodnym i aktualnym źródłem informacji są dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dane powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – sugeruje ZPP.

Niepełnosprawni nie zawsze rejestrują się w urzędach pracy jako bezrobotni

Kolejnym problemem na który zwraca uwagę Związek Powiatów Polskich jest szacowanie liczby osób niepełnosprawnych bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poszukujących pracy na podstawie danych pochodzących z tzw. bezrobocia rejestrowanego. Liczba ta jest szacowana na potrzeby wyliczenia wysokości środków.

Jednak jak wskazują powiaty, niepełnosprawni mieszkańcy wsi, ze względu na ograniczenia wynikające z samej niepełnosprawności oraz większe trudności komunikacyjne dużo rzadziej rejestrują się w urzędach pracy, niż mieszkańcy miast. Skutkiem tego powiaty, na obszarze których przeważają głównie tereny wiejskie otrzymują mniejsze środki.

Niewłaściwa obsługa wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne

Następna kwestia dotyczy procedury obsługi wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne. Zgodnie z par. 6 rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, zarząd Funduszu informuje samorząd powiatowy o wielkości środków Funduszu określonych algorytmem, przypadających danej jednostce na realizację w danym roku zadań.KOMENTARZE (1)

  • Albra, 2016-06-03 21:35:44

    Problem jest to, że osoby z orzeczeniem nie dostają dotacji bo np.nie mają poręczycieli mimo że PUP-y mają wiele innych form zabezpieczeń dotacji nie godzą się na nie. Nie każdy ma bogatych i chętnych do poręczenia znajomych. Zastępczyni kierownika PUP w Żarach przoduje w upokorzeniu osób starając...ych się o dotacje na działalność, traktuje pentenów jak zło, zachowuje się jak by miała wydać swoje pieniądze a nie pefronu. Żeby przejść przez procedurę u tej kobiety trzeba być silnym psychicznie.  rozwiń