PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN zapewnia: Pensje nauczycieli poszły w górę. A to dopiero początek

  • JS    15 maja 2018 - 13:45
MEN zapewnia: Pensje nauczycieli poszły w górę. A to dopiero początek
MEN przypomina, że zgodnie z zapowiedziami, od 1 kwietnia 2018 r. rozpoczął wprowadzanie planu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu 3 lat. (fot. pixabay.com)

Podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, promowanie wysokiej jakości pracy, a także zapewnienie odpowiednich warunków do jej realizowania to priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej - podaje resort w komunikacie.
  • MEN przypomina, że wynagrodzenie średnie jest ustawowo gwarantowane dla grup nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
  • Samorządy zobowiązane są do wypłaty dodatku uzupełniającego, w przypadku niezrealizowania obowiązku wypłacenia wynagrodzenia średniego w grupach awansu.
  •  MEN zapewnia, że systematycznie, w sposób otwarty, transparentny przedstawia swoje plany i analizuje je z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych i samorządowców.

MEN przypomina, że zgodnie z zapowiedziami, od 1 kwietnia 2018 r. rozpoczął wprowadzanie planu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu 3 lat.

"Jest to porównywalne z przewidywanym w tym okresie wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o ok. 15,9 proc. Kolejne podwyżki wprowadzone będą od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Warto podkreślić, że to pierwszy od 6 lat wzrost pensji nauczycieli. Ostatnia podwyżka płac miała miejsce w 2012 r. W 2017 r., po raz pierwszy od 5 lat, zagwarantowaliśmy waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i zapewniliśmy ich finansowanie w kwocie 418 mln zł" - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jak przypomina resort, wzrost pensji nauczycieli to dodatkowe środki w budżecie państwa. Subwencja dla samorządów w 2018 r. wzrosła o ok. 1,2 mld zł. Od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35 proc.

Przypomnijmy, że na pensję nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze (w wysokości określanej corocznie we właściwym rozporządzeniu) oraz dodatki określone w ustawie - Karta Nauczyciela. Są to:

1) dodatek za wysługę lat,

2) dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej,

3) dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu,

4) dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy,

5) dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy,

6) dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta,

7) dodatek za warunki pracy,

8) dodatek za uciążliwość pracy,

9) nagroda jubileuszowa,

10) nagroda ze specjalnego funduszu nagród,

11) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

12) dodatek motywacyjny,

13) dodatkowe wynagrodzenie roczne,

14) odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

15) godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

Część dodatków przepisy uzależniają wprost od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i są to m.in.:

- dodatek za wysługę lat,

- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Oznacza to, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego wzrastają również dodatki od niego zależne.

Dla nauczycieli posiadających najwyższy poziom wykształcenia (tj. posiadający tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym), wzrost wynagrodzenia zasadniczego od 1 kwietnia br. wynosi odpowiednio:

- dla nauczyciela stażysty - wzrost o 123 zł i wynosi 2 417 zł brutto;

- dla nauczyciela kontraktowego - wzrost o 126 zł i wynosi 2 487 zł brutto;

- dla nauczyciela mianowanego - wzrost o 143 zł i wynosi 2 824 zł brutto;

- dla nauczyciela dyplomowanego - wzrost o 168 zł i wynosi 3 317 zł brutto.

Wynagrodzenie średnie nauczycieli kształtuje się w następujący sposób:

- dla nauczyciela stażysty - 2 900,20 zł (wzrost o 147,28 zł);

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.