PARTNER PORTALU
  • BGK

120 mln zł dla samorządów na poprawę środowiska miejskiego

  • JP    2 marca 2018 - 14:56
120 mln zł dla samorządów na poprawę środowiska miejskiego
Wspierane będą działania, które wpływają na zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach (Fot. Z. Sosnowska)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje ze środków unijnych projekty mające na celu odtworzenie przyrody na terenach zdegradowanych oraz rozwój zieleni miejskiej. Nabór wniosków rozpocznie się 30 marca.
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których głównym celem jest rekultywacja i remediacja na terenie miast i w ich obszarach funkcjonalnych, w tym terenów poprzemysłowych, powojskowych, czy pogórniczych. W obszarze drugiego typu projektów wspierane będą działania, które wpływają na zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

O pieniądze z Funduszu Spójności będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST. Ponadto katalog potencjalnych beneficjentów w przypadku pierwszego typu projektów (odtworzenie przyrody na zniszczonych terenach) jest szerszy o regionalne dyrekcje ochrony środowiska i Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Na złożenie wniosku wszyscy mają czas do 29 maja 2018 r., a wcześniej mogą skorzystać z pomocy w jego przygotowaniu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzi cykl szkoleń połączonych z indywidualnymi konsultacjami. Najbliższe odbędą się 23 marca i 13 kwietnia br. i będą poprzedzone informacjami organizacyjnymi na stronie internetowej. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad 2018 r.

Ogłoszony konkurs – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) – dotyczy projektów z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Poziom współfinansowania w formie dotacji wyniesie maksymalnie 85 procent wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Powierzchnia terenów zielonych w miastach jest coraz mniejsza. W ramach ostatniej kontroli niedostateczne uwzględnianie terenów zieleni w planowaniu przestrzennym wzbudziło obawy NIK. Izba rekomenduje burmistrzom i prezydentom większą dbałość w tym temacie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.