PARTNER PORTALU
  • BGK

250 mln zł na poznanie budowy geologicznej kraju

  • JRP    27 kwietnia 2018 - 11:50
250 mln zł na poznanie budowy geologicznej kraju
Celem programu jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych (fot. PIG)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 200 mln zł na dotacje i 50 mln zł na pożyczki w naborze dotyczącym poznania budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.
Eksperci Funduszu na wnioski w tym zakresie będą czekali od 7 maja 2018 roku. Nabór w ramach pierwszej części programu priorytetowego NFOŚiGW Geologia i górnictwo potrwa do 30 listopada 2018 r.

Projekty, które pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, będą każdorazowo przekazywane do zaopiniowania przez Ministra Środowiska. Ten instrument finansowy daje możliwość zdobycia dofinansowania na takie przedsięwzięcia, jak między innymi badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu wykorzystania ich do produkcji energii.

Beneficjenci mogą liczyć na 100 lub 50 proc. intensywności dofinansowania kosztów kwalifikowanych przedkładanych projektów. Dotacje przewidziano dla Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego oraz dla podmiotów uprawnionych do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Ta druga grupa może starać się o pożyczki pod warunkiem, że beneficjentami będą podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Celem programu jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju oraz racjonalna gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, poprzez wdrażanie długoterminowych polityk państwa i kierunków badań w zakresie geologii, implementację stosownych dyrektyw oraz realizację zadań ustawowych i innych, niezbędnych do poszerzenia bazy geologicznej, w zakresie badawczo-rozpoznawczym i dokumentacyjnym, a także badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych oraz możliwościami pozyskiwania energii cieplnej suchych skał.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.