PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium: 5-11 marca. Tym będą żyły samorządy

  • KDS    5 marca 2018 - 06:30
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium: 5-11 marca. Tym będą żyły samorządy
W Krakowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. (fot.bip.krakow.pl)

Zapowiada się wyjątkowo aktywny tydzień dla samorządów. Prezydenci Poznania czy Torunia po raz kolejny spotkają się z mieszkańcami, w Krakowie zaplanowano sesję nadzwyczajną. Podczas posiedzenia senackiej komisji środowiska prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przedstawi najświeższe informacje na temat funkcjonowania, bieżącej działalności, zadań priorytetowych i planów na przyszłość. Zaś posłowie zajmą się ustawą Prawo łowieckie.
Sejm, Senat, ministerstwa

5.03, godz. 11 - Warszawa (Senat) - konferencja "Współpraca administracji rządowej i samorządowej - niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce".

5.03, godz. 11 - Sejmie - konferencja „Katyń. 5 marca – Dzień Pamięci”.

5.03, godz. 11 - Senat - konferencja „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”.

5.03, godz. 17 - Senat - posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności - Szanse na rozwój transportu zeroemisyjnego w Polsce.

6.03, godz. 8.15 - Senat - posiedzenie Komisji Środowiska, w programie obrad zaplanowano: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz przedstawienie informacji prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na temat funkcjonowania, bieżącej działalności, zadań priorytetowych i planów na przyszłość.

6.03, godz. 9 - Sejm - posiedzenie Parlamentarnego Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa - omówienie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do ustawy: Prawo łowieckie.

6.03, godz. 10 - Sejm - posiedzenie Komisji Infrastruktury - zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

6.03, godz. 11 - Sejm - posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacji - posłowie rozpatrzą rządowy projekt ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

6.03, godz. 11 - Sejm - posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych - w planie rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

6.03, godz. 14 - Sejm - konferencja 100 lat praw wyborczych w Polsce.

8.03, godz. 10 - Warszawa (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) - VI posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020.

Prace KWRiST

6.03, godz. 12.00 - Warszawa (gmach MEN) - posiedzenie zespołu ds. edukacji kultury i sportu. W porządku obrad: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, temat kwestii podwyżek dla nauczycieli w subwencji na 2018 r. oraz omówienie projektu podziału części oświatowej subwencji ogólnej oraz ewentualnych skutków jego wprowadzenia w roku 2019.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.