PARTNER PORTALU
  • BGK

Komisje sejmowe przyjęły sprawozdanie z działalności RIO w 2016 roku

  • PAP/JS    13 września 2017 - 19:03
Komisje sejmowe przyjęły sprawozdanie z działalności RIO w 2016 roku
W 2015 r. zahamowano tendencję corocznego wzrostu długu. W 2016 r. zanotowano dalsze obniżenie o 2,6 proc. i było na poziomie 69 mld zł (fot. fotolia)

Systematycznie obniża się liczba uchwał budżetowych podjętych przez samorządy z naruszeniem prawa - wynika ze sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku.
• W 2016 r. do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wpłynęło 61 skarg jednostek samorządu terytorialnego, mniej niż w 2015 roku, kiedy takich skarg było 73.

• W rezultacie kontroli prowadzonych przez RIO stwierdzono ponad 14 tys. przypadków wystąpienia nieprawidłowości.

• W 2016 r. wzrosły o 3 proc. dochody własne samorządów, które wyniosły około 102 mld zł. Ich udział w dochodach samorządów wyniósł prawie 50 proc.

Sprawozdaniem zajmowały się połączone komisje sejmowe ds. Kontroli Państwowej oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje przyjęły to sprawozdanie.

Sprawozdanie przedstawiła przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Grażyna Wróblewska. Poinformowała, że badaniem objętych zostało 2,9 tys. jednostek samorządu terytorialnego. Skontrolowano łącznie ponad 172 tys. uchwał i zarządzeń, największą cześć z nich stanowiły uchwały budżetowe oraz dotyczące zmian budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz podatków i opłat lokalnych.

Stwierdzono, mówiła Wróblewska, że prawie 169 tys. uchwał i zarządzeń podjęto bez naruszenia prawo, co stanowi 97,7 proc. ogółu uchwał i zarządzeń. Tylko w 4 tys. przypadków stwierdzono naruszenie prawa, z tego znaczna większość została podjęta z "nieistotnym naruszeniem prawa". Około 1,7 tys. uchwał i zarządzeń uznano za nieważne, z czego 1,1 tys. za nieważne w części, a 655 za nieważne w całości.

"Ponad 100 tys. ze zbadanych uchwał, to uchwały dotyczące budżetu i jego zmian" - mówiła Wróblewska. Zaznaczyła, że od wielu lat utrzymuje się duża liczba zmian budżetu. "Świadczy to o tym, że i zmiany przepisów prawa, jak również informacje od dysponentów dotyczące dotacji czy subwencji przekazywane po podjęciu uchwały budżetowej wymuszały konieczność zmian. To niepokojące zjawisko, ale system prawa i przekazywania środków do samorządów te zmiany wymusza" - powiedziała.

Zaznaczyła, że systematycznie obniża się liczba uchwał budżetowych podjętych z naruszeniem prawa. W 2015 r. było to 7,1 proc. a w 2016 5,5 proc. zbadanych uchwał budżetowych. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku uchwał zmieniających budżet i wieloletnich planów finansowych.

Wróblewska poinformowała, że w 2016 r. do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wpłynęło 61 skarg jednostek samorządu terytorialnego, mniej niż w 2015 roku, kiedy takich skarg było 73. W 2016 r. WSA wydały 56 orzeczeń w odniesieniu do tych skarg, w tym 14 dotyczyło skarg wniesionych w latach poprzednich.

W rezultacie kontroli prowadzonych przez RIO stwierdzono ponad 14 tys. przypadków wystąpienia nieprawidłowości. Jak zaznaczyła Wróblewska, podobnie było w poprzednim roku. Do jednostek samorządowych skierowano ponad 16 tys. wniosków pokontrolnych.

Ustalenia pokontrolne spowodowały, że RIO skierowały w 2016 r. łącznie 672 zawiadomienia do innych organów, w tym do Ministerstwa Finansów, wojewodów. Skierowano też 31 zawiadomień do organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W 2016 r. w RIO zatrudnionych było na etacie 1278 osób; z pracy w RIO odeszło ok. 70 osób. "Zdecydowana większość zrezygnowała z pracy z przyczyn ekonomicznych" - mówiła Wróblewska.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • eLPe, 2017-09-14 09:28:16

    Samorząd terytorialny to najlepsze co się zdarzyło w wolnej Polsce. NIE POZWÓLMY NIKOMU TEGO ZNISZCZYĆ !!!