PARTNER PORTALU
  • BGK

12,5 proc. bezrobocie na koniec roku?

  • PAP    19 maja 2010 - 16:46
12,5 proc. bezrobocie na koniec roku?

- Analitycy resortu gospodarski prognozują, że na koniec br. stopa bezrobocia wyniesie 12,5 proc. Wskaźnik inflacji zbliży się do 2,5 proc., produkcja budowlano-montażowa osiągnie przyrost ok. 5 proc. rdr, a deficyt w obrotach bieżących wyniesie ok. 11,2 mld euro.
- Ze względu na dostosowywanie przez przedsiębiorców kosztów pracy do mniejszego popytu, poprzez elastyczne formy zatrudnienia, oczekiwana jest poprawa na rynku pracy, choć pozytywne skutki będą mniej zauważalne dla samego zatrudnienia. Dlatego też na koniec 2010 roku przewiduje się, że stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie ok. 12,5 proc. - napisano w kwartalnym raporcie.

Zdaniem autorów analizy, na koniec roku poziom inflacji będzie zbliżony do celu inflacyjnego, czyli 2,5 proc.

- Osłabienie presji płacowej oraz znaczący wzrost cen administrowanych i akcyzy w I połowie 2009 r. (element wysokiej bazy) będą głównymi determinantami ograniczenia przyrostu cen w 2010 roku. W drugiej połowie roku tendencja ta może zostać zneutralizowana przez poprawę sytuacji gospodarczej wśród głównych partnerów handlowych Polski zwiększających popyt na krajową produkcję, jednakże wydaje się, że stopień owej neutralizacji będzie niewystarczający do kontynuowania tempa wzrostu cen notowanego w 2009 r. - napisano.

- Prognozuje się, że wszystkie te czynniki wraz z aprecjacją złotego oraz słabszą presją płacową, będą oddziaływały w kierunku obniżenia wskaźnika inflacji do poziomu zbliżonego do celu inflacyjnego na koniec roku 2010 - dodano.

Autorzy analizy prognozują, że w 2010 r. wartość eksportu wyniesie ok. 107,7 mld euro, tj. o ok. 11,8 proc. więcej niż w 2009 roku. Wartość importu wyniesie natomiast ok. 118,9 mld euro, tj. o 13,2 proc. więcej niż w roku 2009. Saldo obrotów towarowych osiągnie poziom ok. -11,2 mld euro.

- Ocenia się, że wraz ze stopniową poprawą koniunktury gospodarczej, łatwiejszym dostępem do kredytowania inwestycji zarówno po stronie deweloperów, jak i potencjalnych nabywców mieszkań, przy rosnącym popycie na nieruchomości, produkcja budowlano-montażowa w 2010 r. osiągnie przyrost rzędu 5,0 proc. w skali roku - dodano.

Analitycy MG oczekują, że wraz z poprawą sytuacji gospodarczej na koniec roku 2010 produkcja sprzedana przemysłu osiągnie przyrost na poziomie ok. 6,0 proc.

- Przewiduje się, że w 2010 r. w związku z trudną sytuacją na rynku pracy nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie wolniejszy. Realnie wśród pojedynczych działów w sektorze przedsiębiorstw nie wyklucza się wystąpienia obniżenia płac, co wynikać może z rosnącej stopy bezrobocia ograniczającej presję płacową - napisano.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.