40 mln zł na szkolenia pracowników urzędów pracy

40 mln zł trafi w tym roku do nowo powstałego Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przeznaczone będą na podnoszenie kwalifikacji pracowników. W kolejnych latach Fundusz będzie otrzymywał 200 mln zł rocznie.
40 mln zł na szkolenia pracowników urzędów pracy

Jednym z nowych instrumentów, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Ułatwi on pracodawcom przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji pracowników oraz dostosowanie ich umiejętności do zmieniających się wymagań. Priorytetem Funduszu na lata 2014-2015 jest wsparcie edukacji ustawicznej osób w wieku 45 +.

- To oczywiście umowna cezura - powiedział sekretarz stanu Jacek Męcina podczas posiedzenia Naczelnej Rady Zatrudnienia, które odbyło się 21 maja 2014 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. - Przyjęliśmy, że pracownikom w tym wieku grozi niższa mobilność zawodowa. Warto więc zadbać o podnoszenie ich kwalifikacji.

Czytaj też: Nowe przepisy usprawnią działanie urzędów pracy?

W tym roku Fundusz zostanie zasilony kwotą 40 mln zł, w latach kolejnych będzie to 200 mln zł rocznie. Środki będą pochodziły z Funduszu Pracy.

Zarówno udział w edukacji osób pracujących w wieku 55-64 lata, jak i niskie wykształcenie poszukujących pracy pokazują, że na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia.

- Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest inwestowaniem w stabilizację zawodową i pozycję na rynku pracy tych osób - dodał wiceminister Męcina.

Pracodawca będzie mógł przeznaczyć rocznie na szkolenie pracownika kwotę wynoszącą 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Może liczyć na dofinansowanie w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów, a w przypadku mikrofirm nawet do 100 proc. Środki finansowe zostaną podzielone pomiędzy województwami w zależności od liczby miejsc pracy.

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje wydawnictwa, broszury, udziela wszelkich wyjaśnień, związanych z funkcjonowaniem Funduszu - zapewniła Elżbieta Strojna z departamentu rynku pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. - Materiał informacyjny został również opublikowany na stronach internetowych Państwowych Służb Zatrudnienia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Tytuł wprowadza w błąd: KFS nie służy do finansowania kosztów szkoleń pracowników urzędów pracy....

czytająca ustawę..., 2014-05-27 11:07:14 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE