408 projektów wspierania bezrobotnych

W Świętokrzyskim zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wsparcie dla bezrobotnych.
408 projektów wspierania bezrobotnych
W Świętokrzyskim zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów zamkniętych: Poddziałanie 6.1.1, Konkurs A1 „Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia w województwie świętokrzyskim” oraz konkurs A2 „Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 45 roku życia”; Poddziałanie 81.2, konkurs A3 „Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych”. Złożono 408 wniosków.

Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z uwagi na wartość dotychczas złożonych wniosków, która ponad dwukrotnie przekroczyła kwotę alokacji, 2 marca wstrzymano również nabór wniosków w ramach konkursu otwartego 8.1.1 A2 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób pracujących”.  

Wszystkie wnioski, które wpłynęły do Wojewódzkiego Urzędu Pracy do wtorku, 2 marca do godziny 15.30, są na bieżąco poddawane ocenie formalnej. Przypominamy, że pierwsze posiedzenia Komisji Oceny Projektów rozpoczną się w dniach: 4 marca (Poddziałanie 6.1.2) oraz 18 marca (pozostałe konkursy).

Wciąż trwa nabór wniosków w ramach następujących konkursów:
• Poddziałanie 6.1.2, konkurs otwarty A1 „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy oraz dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy”;
• Działanie 6.2, konkurs A1 „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”;
• Poddziałanie 8.1.1, konkurs A1 „Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla przedsiębiorstw”;
• Poddziałanie 8.1.3, konkurs A1 „Aktywne funkcjonowanie partnerstw lokalnych”.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE